Curso 2023-2024
ESO / Aula Estable

1ºA

Tutores/as:
ENEKO ANPARAN - IRATXE RUIZ DE ALEGRÍA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIANATUREUSKERAGAZTEERLIJIO ETA PRO. KOMUNI
9:10-10:05EUSKERAGAZTEINGELESAGEO ETA HISTORIAMATE
10:05-11:00FRANTSESA ETA TEKNOG-HG-HMATENATUR
11:00-11:55INGELESAMUSIKAMATEINGELESAMUSIKA
12:25-13:20MATEB.E.NATURB.E.GAZTE
13:20-14:15TUTORETZAPLASTIKAGEO ETA HISTORIAEUSKERAFRANTSESA ETA TEKNO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIANATUREUSKERAGAZTEERLIJIO ETA PRO. KOMUNI
9:10-10:05EUSKERAGAZTEINGELESAGEO ETA HISTORIAMATE
10:05-11:00FRANTSESA ETA TEKNOG-HG-HMATENATUR
11:00-11:55INGELESAMUSIKAMATEINGELESAMUSIKA
12:25-13:20MATEB.E.NATURB.E.GAZTE
13:20-14:15TUTORETZAPLASTIKAGEO ETA HISTORIAEUSKERAFRANTSESA ETA TEKNO

Fechas de Exámenes:

1ºB

Tutores/as:
JASONE BARRENETXE - NAIARA ESTEBAN
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAGAZTEINGELESAPLASTIKAPRO. KOMUNI ETA ERLIJIO
9:10-10:05NATURTUTORETZAG-HINGELESAMATE
10:05-11:00FRANTSESA ETA TEKNOB.E.EUSKERAMATEGAZTE
11:00-11:55GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAMATEGEO ETA HISTORIAB.E.
12:25-13:20MATENATURGAZTEEUSKERAG-H
13:20-14:15MUSIKAINGELESAMUSIKANATURFRANTSESA ETA TEKNO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAGAZTEINGELESAPLASTIKAPRO. KOMUNI ETA ERLIJIO
9:10-10:05NATURTUTORETZAG-HINGELESAMATE
10:05-11:00FRANTSESA ETA TEKNOB.E.EUSKERAMATEGAZTE
11:00-11:55GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAMATEGEO ETA HISTORIAB.E.
12:25-13:20MATENATURGAZTEEUSKERAG-H
13:20-14:15MUSIKAINGELESAMUSIKANATURFRANTSESA ETA TEKNO

Fechas de Exámenes:

1ºC

Tutores/as:
AMAIA PEREA - NAHIKARI SILVA (SILVIA ARROYO CALDERON)
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10TEKNOMATEPLASTIKAGEO ETA HISTORIAPRO. KOMUNI
9:10-10:05INGELESAGAZTEMUSIKAMUSIKAG-H
10:05-11:00EUSKERATUTORETZAINGELESAG-HGEO ETA HISTORIA
11:00-11:55GAZTENATURB.E.EUSKERANATUR
12:25-13:20B.E.GEO ETA HISTORIATEKNOINGELESAMATE
13:20-14:15MATEEUSKERANATURMATEGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10TEKNOMATEPLASTIKAGEO ETA HISTORIAPRO. KOMUNI
9:10-10:05INGELESAGAZTEMUSIKAMUSIKAG-H
10:05-11:00EUSKERATUTORETZAINGELESAG-HGEO ETA HISTORIA
11:00-11:55GAZTENATURB.E.EUSKERANATUR
12:25-13:20B.E.GEO ETA HISTORIATEKNOINGELESAMATE
13:20-14:15MATEEUSKERANATURMATEGAZTE

Fechas de Exámenes:

1ºD

Tutores/as:
ESTEBE SERRANO - BEGOÑA AITZIBER SAEZ
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10TEKNOINGELESAEUSKERAGEO ETA HISTORIAPRO. KOMUNI
9:10-10:05EUSKERAMATEGAZTENATURINGELESA
10:05-11:00MATEGEO ETA HISTORIAPLASTIKAMUSIKAGAZTE
11:00-11:55B.E.G-HNATURTEKNOEUSKERA
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAGAZTEB.E.G-HTUTORETZA
13:20-14:15NATURMUSIKAMATEINGELESAMATE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10TEKNOINGELESAEUSKERAGEO ETA HISTORIAPRO. KOMUNI
9:10-10:05EUSKERAMATEGAZTENATURINGELESA
10:05-11:00MATEGEO ETA HISTORIAPLASTIKAMUSIKAGAZTE
11:00-11:55B.E.G-HNATURTEKNOEUSKERA
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAGAZTEB.E.G-HTUTORETZA
13:20-14:15NATURMUSIKAMATEINGELESAMATE

Fechas de Exámenes:

1ºE

Tutores/as:
MIKEL GOITISOLO - NEREA SOLATXI
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MUSIKAB.E.GEO ETA HISTORIAEUSKERAPRO. KOMUNI
9:10-10:05GAZTEINGELESANATURTEKNOB.E.
10:05-11:00NATURMATETEKNOGEO ETA HISTORIAMATE
11:00-11:55G-HEUSKERAGAZTEGAZTEINGELESA
12:25-13:20INGELESAMUSIKAG-HNATUREUSKERA
13:20-14:15PLASTIKATUTORETZAMATEMATEGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MUSIKAB.E.GEO ETA HISTORIAEUSKERAPRO. KOMUNI
9:10-10:05GAZTEINGELESANATURTEKNOB.E.
10:05-11:00NATURMATETEKNOGEO ETA HISTORIAMATE
11:00-11:55G-HEUSKERAGAZTEGAZTEINGELESA
12:25-13:20INGELESAMUSIKAG-HNATUREUSKERA
13:20-14:15PLASTIKATUTORETZAMATEMATEGEO ETA HISTORIA

Fechas de Exámenes:

2ºA

Tutores/as:
Mª ESTÍBALIZ LECEA - GARAZI GARTZIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEINGELESAGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
9:10-10:05EUSKERAG-HPLASTIKAMATETEKNO
10:05-11:00PLASTIKAPENTSAMENDU / FRANTSESAPENTSAMENDU / FRANTSESAGAZTEFISIKA-KIMIKA
11:00-11:55GAZTETEKNOGAZTETUTORETZAINGELESA
12:25-13:20FISIKA-KIMIKAEUSKERAEUSKERAGEO ETA HISTORIAG-H
13:20-14:15INGELESAMATEMATEPRO. KOMUNI / ERLIJIOEUSKERA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEINGELESAGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
9:10-10:05EUSKERAG-HPLASTIKAMATETEKNO
10:05-11:00PLASTIKAPENTSAMENDU / FRANTSESAPENTSAMENDU / FRANTSESAGAZTEFISIKA-KIMIKA
11:00-11:55GAZTETEKNOGAZTETUTORETZAINGELESA
12:25-13:20FISIKA-KIMIKAEUSKERAEUSKERAGEO ETA HISTORIAG-H
13:20-14:15INGELESAMATEMATEPRO. KOMUNI / ERLIJIOEUSKERA

Fechas de Exámenes:

2ºB

Tutores/as:
MARIVI LARRUCEA - ARIANE MARTÍN
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAINGELESATEKNOFISIKA-KIMIKAMATE
9:10-10:05GAZTETEKNOGAZTEINGELESAG-H
10:05-11:00G-HPENTSAMENDU / FRANTSESAPENTSAMENDU / FRANTSESAPLASTIKAPLASTIKA
11:00-11:55MATETUTORETZAGEO ETA HISTORIAEUSKERAGAZTE
12:25-13:20EUSKERAGEO ETA HISTORIAMATEMATEINGELESA
13:20-14:15FISIKA-KIMIKAEUSKERAEUSKERAPRO. KOMUNI / ERLIJIOFISIKA-KIMIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAINGELESATEKNOFISIKA-KIMIKAMATE
9:10-10:05GAZTETEKNOGAZTEINGELESAG-H
10:05-11:00G-HPENTSAMENDU / FRANTSESAPENTSAMENDU / FRANTSESAPLASTIKAPLASTIKA
11:00-11:55MATETUTORETZAGEO ETA HISTORIAEUSKERAGAZTE
12:25-13:20EUSKERAGEO ETA HISTORIAMATEMATEINGELESA
13:20-14:15FISIKA-KIMIKAEUSKERAEUSKERAPRO. KOMUNI / ERLIJIOFISIKA-KIMIKA

Fechas de Exámenes:

2ºC

Tutores/as:
PABLO BILBAO - EVA GARCÍA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10PLASTIKAMATEEUSKERAMATEGAZTE
9:10-10:05EUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAGAZTEGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00MATEFISIKA-KIMIKAINGELESAG-HEUSKERA
11:00-11:55FISIKA-KIMIKATUTORETZATEKNOTEKNOPLASTIKA
12:25-13:20INGELESAEUSKERAMATEPENTSAMENDUFISIKA-KIMIKA
13:20-14:15G-HGEO ETA HISTORIAPENTSAMENDUPRO. KOMUNI / ERLIJIOINGELESA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10PLASTIKAMATEEUSKERAMATEGAZTE
9:10-10:05EUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAGAZTEGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00MATEFISIKA-KIMIKAINGELESAG-HEUSKERA
11:00-11:55FISIKA-KIMIKATUTORETZATEKNOTEKNOPLASTIKA
12:25-13:20INGELESAEUSKERAMATEPENTSAMENDUFISIKA-KIMIKA
13:20-14:15G-HGEO ETA HISTORIAPENTSAMENDUPRO. KOMUNI / ERLIJIOINGELESA

Fechas de Exámenes:

2ºD

Tutores/as:
PATRICIA AHEDO (ALAITZ GARDOKI) - ROSA TRAVIESO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10PENTSAMENDUTEKNOINGELESAG-HPENTSAMENDU
9:10-10:05MATEPLASTIKAG-HGEO ETA HISTORIAEUSKERA
10:05-11:00FISIKA-KIMIKAMATEGAZTEGAZTEFISIKA-KIMIKA
11:00-11:55INGELESAEUSKERAMATEPLASTIKATEKNO
12:25-13:20GAZTEGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAEUSKERATUTORETZA
13:20-14:15GEO ETA HISTORIAPRO. KOMUNIEUSKERAINGELESAMATE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10PENTSAMENDUTEKNOINGELESAG-HPENTSAMENDU
9:10-10:05MATEPLASTIKAG-HGEO ETA HISTORIAEUSKERA
10:05-11:00FISIKA-KIMIKAMATEGAZTEGAZTEFISIKA-KIMIKA
11:00-11:55INGELESAEUSKERAMATEPLASTIKATEKNO
12:25-13:20GAZTEGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAEUSKERATUTORETZA
13:20-14:15GEO ETA HISTORIAPRO. KOMUNIEUSKERAINGELESAMATE

Fechas de Exámenes:

2ºE

Tutores/as:
OIHANE COLOMO - NATALIA VALLEJO (LEIRE BARRIO)
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10PENTSAMENDUFISIKA-KIMIKAG-HEUSKERAPENTSAMENDU
9:10-10:05PLASTIKAMATEGEO ETA HISTORIAINGELESAEUSKERA
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAINGELESAGAZTEMATETEKNO
11:00-11:55MATEEUSKERAEUSKERAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20INGELESATEKNOPLASTIKAGAZTETUTORETZA
13:20-14:15GAZTEPRO. KOMUNIFISIKA-KIMIKAG-HMATE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10PENTSAMENDUFISIKA-KIMIKAG-HEUSKERAPENTSAMENDU
9:10-10:05PLASTIKAMATEGEO ETA HISTORIAINGELESAEUSKERA
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAINGELESAGAZTEMATETEKNO
11:00-11:55MATEEUSKERAEUSKERAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20INGELESATEKNOPLASTIKAGAZTETUTORETZA
13:20-14:15GAZTEPRO. KOMUNIFISIKA-KIMIKAG-HMATE

Fechas de Exámenes:

2ºF

Tutores/as:
ITSASO GARMENDIA - MONTSE GARCÍA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKAMATEGEO ETA HISTORIAPENTSAMENDUG-H
9:10-10:05TEKNOFISIKA-KIMIKAEUSKERAGEO ETA HISTORIAPENTSAMENDU
10:05-11:00EUSKERAEUSKERAG-HTEKNOMATE
11:00-11:55PLASTIKAGEO ETA HISTORIAGAZTETUTORETZAINGELESA
12:25-13:20MATEINGELESAMATEFISIKA-KIMIKAGAZTE
13:20-14:15GAZTEPRO. KOMUNIINGELESAEUSKERAPLASTIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKAMATEGEO ETA HISTORIAPENTSAMENDUG-H
9:10-10:05TEKNOFISIKA-KIMIKAEUSKERAGEO ETA HISTORIAPENTSAMENDU
10:05-11:00EUSKERAEUSKERAG-HTEKNOMATE
11:00-11:55PLASTIKAGEO ETA HISTORIAGAZTETUTORETZAINGELESA
12:25-13:20MATEINGELESAMATEFISIKA-KIMIKAGAZTE
13:20-14:15GAZTEPRO. KOMUNIINGELESAEUSKERAPLASTIKA

Fechas de Exámenes:

3ºA

Tutores/as:
LANDER RAYA (IÑIGO ARGOTE SANCHEZ) - CRISTINA IZQUIERDO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10G-HGAZTEINGELESAPRO. KOMUNI / ERLIJIOGEO ETA HISTORIA
9:10-10:05MATEFRANTSESAMATEOSASUN ETA FRANTSESAMUSIKA
10:05-11:00FISIKA-KIMIKAEUSKERAGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIABIO-GEO
11:00-11:55TUTORETZAG-HMATETEKNO-DIGIFISIKA-KIMIKA
12:25-13:20EUSKERAINGELESAGAZTEGAZTEINGELESA
13:20-14:15TEKNO-DIGIFISIKA-KIMIKATEKNO-DIGIFRANTSESAEUSKERA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10G-HGAZTEINGELESAPRO. KOMUNI / ERLIJIOGEO ETA HISTORIA
9:10-10:05MATEFRANTSESAMATEOSASUN ETA FRANTSESAMUSIKA
10:05-11:00FISIKA-KIMIKAEUSKERAGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIABIO-GEO
11:00-11:55TUTORETZAG-HMATETEKNO-DIGIFISIKA-KIMIKA
12:25-13:20EUSKERAINGELESAGAZTEGAZTEINGELESA
13:20-14:15TEKNO-DIGIFISIKA-KIMIKATEKNO-DIGIFRANTSESAEUSKERA

Fechas de Exámenes:

3ºB

Tutores/as:
Mª MAR PRADO - ZURIÑE AGIRREGOMEZKORTA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEFISIKA-KIMIKAFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAPRO. KOMUNI / ERLIJIOBIO-GEO
9:10-10:05GEO ETA HISTORIATEKNO-DIGIGEO ETA HISTORIAEUSKERATEKNO-DIGI
10:05-11:00INGELESAGAZTEFISIKA-KIMIKATEKNO-DIGIGEO ETA HISTORIA
11:00-11:55EUSKERAFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAEUSKERAINGELESAG-H
12:25-13:20MUSIKAG-HMATEMATEFISIKA-KIMIKA
13:20-14:15GAZTEBIO-GEOTUTORETZAGAZTEINGELESA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEFISIKA-KIMIKAFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAPRO. KOMUNI / ERLIJIOBIO-GEO
9:10-10:05GEO ETA HISTORIATEKNO-DIGIGEO ETA HISTORIAEUSKERATEKNO-DIGI
10:05-11:00INGELESAGAZTEFISIKA-KIMIKATEKNO-DIGIGEO ETA HISTORIA
11:00-11:55EUSKERAFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAEUSKERAINGELESAG-H
12:25-13:20MUSIKAG-HMATEMATEFISIKA-KIMIKA
13:20-14:15GAZTEBIO-GEOTUTORETZAGAZTEINGELESA

Fechas de Exámenes:

3ºC

Tutores/as:
ALEX DE NORIEGA - JUAN SIERRA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEFISIKA-KIMIKAFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAPRO. KOMUNI / ERLIJIOGAZTE
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAGAZTEINGELESAGAZTEFISIKA-KIMIKA
10:05-11:00MUSIKAGEO ETA HISTORIAEUSKERABIO-GEOINGELESA
11:00-11:55G-HFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKATEKNO-DIGIFISIKA-KIMIKAEUSKERA
12:25-13:20BIO-GEOTEKNO-DIGIMATEMATETEKNO-DIGI
13:20-14:15INGELESAG-HTUTORETZAEUSKERAGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEFISIKA-KIMIKAFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAPRO. KOMUNI / ERLIJIOGAZTE
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAGAZTEINGELESAGAZTEFISIKA-KIMIKA
10:05-11:00MUSIKAGEO ETA HISTORIAEUSKERABIO-GEOINGELESA
11:00-11:55G-HFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKATEKNO-DIGIFISIKA-KIMIKAEUSKERA
12:25-13:20BIO-GEOTEKNO-DIGIMATEMATETEKNO-DIGI
13:20-14:15INGELESAG-HTUTORETZAEUSKERAGEO ETA HISTORIA

Fechas de Exámenes:

3ºD

Tutores/as:
ZULEMA MARTÍNEZ - GORANE FERNÁNDEZ (LOREA ESPONDA)
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAMATEFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAMUSIKAINGELESA
9:10-10:05G-HPRO. KOMUNIGAZTEFISIKA-KIMIKABIO-GEO
10:05-11:00GEO ETA HISTORIABIO-GEOINGELESAGAZTETEKNO-DIGI
11:00-11:55MATEFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAFISIKA-KIMIKAG-HGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20GAZTETUTORETZAEUSKERAINGELESAEUSKERA
13:20-14:15FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIATEKNO-DIGITEKNO-DIGIMATE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAMATEFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAMUSIKAINGELESA
9:10-10:05G-HPRO. KOMUNIGAZTEFISIKA-KIMIKABIO-GEO
10:05-11:00GEO ETA HISTORIABIO-GEOINGELESAGAZTETEKNO-DIGI
11:00-11:55MATEFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAFISIKA-KIMIKAG-HGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20GAZTETUTORETZAEUSKERAINGELESAEUSKERA
13:20-14:15FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIATEKNO-DIGITEKNO-DIGIMATE

Fechas de Exámenes:

3ºDC

Tutoras:
EDERNE LARRINAGA - MIRIAN BUENO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAEUSKERAFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAEUSKERATEKNO-DIGI
9:10-10:05G-HPRO. KOMUNIBIO-GEOGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKA
10:05-11:00TUTORETZAGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAMATEBIO-GEO
11:00-11:55EUSKERAFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAMUSIKAG-HMATE
12:25-13:20GAZTEFISIKA-KIMIKAINGELESATEKNO-DIGIINGELESA
13:20-14:15MATETEKNO-DIGIGAZTEINGELESAGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAEUSKERAFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAEUSKERATEKNO-DIGI
9:10-10:05G-HPRO. KOMUNIBIO-GEOGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKA
10:05-11:00TUTORETZAGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAMATEBIO-GEO
11:00-11:55EUSKERAFRANTSESA / PLASTIKA / OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKAMUSIKAG-HMATE
12:25-13:20GAZTEFISIKA-KIMIKAINGELESATEKNO-DIGIINGELESA
13:20-14:15MATETEKNO-DIGIGAZTEINGELESAGAZTE

Fechas de Exámenes:

4ºA

Tutores/as:
ANE ORCASITAS (ADRIAN CAPELO SOTO) - JUAN IGNACIO GOIKOA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEKULTURA ZIENTIFIKAEUSKERAGEO ETA HISTORIATEKNO
9:10-10:05GAZTEFISIKA-KIMIKATEKNOFISIKA-KIMIKATUTORETZA
10:05-11:00EUSKERAG-HBIO-GEOBIO-GEOGEO ETA HISTORIA
11:00-11:55INGELESAINGELESAFISIKA-KIMIKAKULTURA ZIENTIFIKAEUSKERA
12:25-13:20BIO-GEOGEO ETA HISTORIAGAZTEG-HPRO. KOMUNI
13:20-14:15TEKNOMATEMATEGAZTEINGELESA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEKULTURA ZIENTIFIKAEUSKERAGEO ETA HISTORIATEKNO
9:10-10:05GAZTEFISIKA-KIMIKATEKNOFISIKA-KIMIKATUTORETZA
10:05-11:00EUSKERAG-HBIO-GEOBIO-GEOGEO ETA HISTORIA
11:00-11:55INGELESAINGELESAFISIKA-KIMIKAKULTURA ZIENTIFIKAEUSKERA
12:25-13:20BIO-GEOGEO ETA HISTORIAGAZTEG-HPRO. KOMUNI
13:20-14:15TEKNOMATEMATEGAZTEINGELESA

Fechas de Exámenes:

4ºB

Tutores:
IÑAKI MARTÍNEZ - ASIER VALTIERRA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERATEKNOINGELESAGAZTEBIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMI
9:10-10:05KULTURA ZIENTIFIKAGAZTEGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAGAZTE
10:05-11:00FISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEOFISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEOEUSKERATEKNOINGELESA
11:00-11:55TEKNOBIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMIMATEEUSKERAFISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEO
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAINGELESABIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMIMATEPRO. KOMUNI / ERLIJIO
13:20-14:15MATETUTORETZAG-HKULTURA ZIENTIFIKAG-H
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERATEKNOINGELESAGAZTEBIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMI
9:10-10:05KULTURA ZIENTIFIKAGAZTEGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAGAZTE
10:05-11:00FISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEOFISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEOEUSKERATEKNOINGELESA
11:00-11:55TEKNOBIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMIMATEEUSKERAFISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEO
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAINGELESABIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMIMATEPRO. KOMUNI / ERLIJIO
13:20-14:15MATETUTORETZAG-HKULTURA ZIENTIFIKAG-H

Fechas de Exámenes:

4ºC

Tutores/as:
ENARA BELLOSO - ÁLVARO HILARIO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEFRANTSESA / INFORMATIKA GEO ETA HISTORIAMATEBIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMI
9:10-10:05KULTURA ZIENTIFIKA / FILOSOFIAG-HINGELESAINGELESAGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00FISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEOFISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEOTUTORETZAFRANTSESA / INFORMATIKA G-H
11:00-11:55FRANTSESA / INFORMATIKA BIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMIGAZTEEUSKERAFISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEO
12:25-13:20INGELESAMATEBIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMIGAZTEPRO. KOMUNI / ERLIJIO
13:20-14:15GEO ETA HISTORIAEUSKERAMATEKULTURA ZIENTIFIKA / FILOSOFIAEUSKERA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEFRANTSESA / INFORMATIKA GEO ETA HISTORIAMATEBIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMI
9:10-10:05KULTURA ZIENTIFIKA / FILOSOFIAG-HINGELESAINGELESAGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00FISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEOFISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEOTUTORETZAFRANTSESA / INFORMATIKA G-H
11:00-11:55FRANTSESA / INFORMATIKA BIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMIGAZTEEUSKERAFISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEO
12:25-13:20INGELESAMATEBIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMIGAZTEPRO. KOMUNI / ERLIJIO
13:20-14:15GEO ETA HISTORIAEUSKERAMATEKULTURA ZIENTIFIKA / FILOSOFIAEUSKERA

Fechas de Exámenes:

4ºC

Tutores/as:
ENEKO PÉREZ - KARMELE MARÍN
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEINFORMATIKA GAZTEMATEBIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMI
9:10-10:05FILOSOFIATUTORETZAGEO ETA HISTORIAG-HPRO. KOMUNI / ERLIJIO
10:05-11:00FISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEOFISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEOMATEINFORMATIKA EUSKERA
11:00-11:55INFORMATIKA BIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMIG-HINGELESAFISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEO
12:25-13:20MATEEUSKERABIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMIGAZTEINGELESA
13:20-14:15EUSKERAGEO ETA HISTORIAINGELESAFILOSOFIAGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEINFORMATIKA GAZTEMATEBIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMI
9:10-10:05FILOSOFIATUTORETZAGEO ETA HISTORIAG-HPRO. KOMUNI / ERLIJIO
10:05-11:00FISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEOFISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEOMATEINFORMATIKA EUSKERA
11:00-11:55INFORMATIKA BIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMIG-HINGELESAFISI-KIMI / LATINA / EKO / BIO-GEO
12:25-13:20MATEEUSKERABIO-GEO/ EKO / LATINA / FISI-KIMIGAZTEINGELESA
13:20-14:15EUSKERAGEO ETA HISTORIAINGELESAFILOSOFIAGEO ETA HISTORIA

Fechas de Exámenes:

4ºDC

Tutoras:
REBECA PÉREZ - IRATI SANTAMARÍA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEFISIKA-KIMIKAEUSKERAGAZTEINGELESA
9:10-10:05BIO-GEOMATETEKNOG-HPRO. KOMUNI / ERLIJIO
10:05-11:00INGELESATEKNOMATEMATIKA TAILERRABIO-GEOGEO ETA HISTORIA
11:00-11:55MATEMATIKA TAILERRAGEO ETA HISTORIAG-HEUSKERATEKNO
12:25-13:20GAZTEINGELESATUTORETZAFISIKA-KIMIKAFISIKA-KIMIKA
13:20-14:15EUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAMATEBIO-GEO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEFISIKA-KIMIKAEUSKERAGAZTEINGELESA
9:10-10:05BIO-GEOMATETEKNOG-HPRO. KOMUNI / ERLIJIO
10:05-11:00INGELESATEKNOMATEMATIKA TAILERRABIO-GEOGEO ETA HISTORIA
11:00-11:55MATEMATIKA TAILERRAGEO ETA HISTORIAG-HEUSKERATEKNO
12:25-13:20GAZTEINGELESATUTORETZAFISIKA-KIMIKAFISIKA-KIMIKA
13:20-14:15EUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAMATEBIO-GEO

Fechas de Exámenes:

AULA ESTABLE

Tutores/as:
IÑAKI HERNANDO (XABIER GUTIÉRREZ) - Mª ELENA LUQUE (UXUE LARREA)
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10KOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOA
9:10-10:05KOMUNIKAZIOAGIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOGIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOA / GIZARTE-TREBETASUNAK
10:05-11:00AUTORREGULAZIOAUTORREGULAZIOGIZARTE-TREBETASUNAKAISIALDIAGIZARTE-TREBETASUNAK
11:00-11:55AISIALDIAGIZARTE-TREBETASUNAKAISIALDIA / GIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOA / GIZARTE-TREBETASUNAKAISIALDIA / GIZARTE-TREBETASUNAK
12:25-13:20AISIALDIAAUTORREGULAZIOAISIALDIAAISIALDIAAISIALDIA
13:20-14:15AUTORREGULAZIOAGIZARTE-TREBETASUNAKGIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOAISIALDIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10KOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOA
9:10-10:05KOMUNIKAZIOAGIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOGIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOA / GIZARTE-TREBETASUNAK
10:05-11:00AUTORREGULAZIOAUTORREGULAZIOGIZARTE-TREBETASUNAKAISIALDIAGIZARTE-TREBETASUNAK
11:00-11:55AISIALDIAGIZARTE-TREBETASUNAKAISIALDIA / GIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOA / GIZARTE-TREBETASUNAKAISIALDIA / GIZARTE-TREBETASUNAK
12:25-13:20AISIALDIAAUTORREGULAZIOAISIALDIAAISIALDIAAISIALDIA
13:20-14:15AUTORREGULAZIOAGIZARTE-TREBETASUNAKGIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOAISIALDIA

Fechas de Exámenes:

Calendario:

  • Días Festivos
  • Comienzo del Curso
  • Fin del Curso
  • Fechas de Evaluación
  • Fechas de Preevaluación
septiembre 2023
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
octubre 2023
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
noviembre 2023
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
diciembre 2023
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
enero 2024
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
febrero 2024
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
marzo 2024
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
abril 2024
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
mayo 2024
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
junio 2024
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
  • Días Festivos
  • Comienzo del Curso
  • Fin del Curso
  • Fechas de Evaluación
  • Fechas de Preevaluación