2020-2021 Ikasturtea

DBH

1.A

Tutorea:

ALAIA MURUETA / ASIER VALTIERRA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10G.HBIO-GEOGAZTETUTOTEKNO
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAGAZTEMATEBIO-GEOINGELESA
10:05-11:00MATEEUSKERAMUSIKAGEO ETA HISTORIABIO-GEO
11:30-12:25INGELESAGEO ETA HISTORIAG-HEUSKERAMATE
12:25-13:20EUSKERAINGELESAINGELESAMATEEUSKERA
13:20-14:15GAZTEMUSIKAGEO ETA HISTORIAB.E. / ERLIJIOGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10G.HBIO-GEOGAZTETUTOTEKNO
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAGAZTEMATEBIO-GEOINGELESA
10:05-11:00MATEEUSKERAMUSIKAGEO ETA HISTORIABIO-GEO
11:30-12:25INGELESAGEO ETA HISTORIAG-HEUSKERAMATE
12:25-13:20EUSKERAINGELESAINGELESAMATEEUSKERA
13:20-14:15GAZTEMUSIKAGEO ETA HISTORIAB.E. / ERLIJIOGAZTE

Azterketa Datak:

1.B

Tutorea:

PABLO BILBAO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEGAZTEGEO ETA HISTORIABIO-GEOINGELESA
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAG-HEUSKERAINGELESAGAZTE
10:05-11:00G-HMATEBIO-GEOMUSIKAEUSKERA
11:30-12:25TEKNOMUSIKAMATEB.E. / ERLIJIOBIO-GEO
12:25-13:20TUTOGEO ETA HISTORIAGAZTEEUSKERAMATE
13:20-14:15EUSKERAINGELESAINGELESAGAZTEGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEGAZTEGEO ETA HISTORIABIO-GEOINGELESA
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAG-HEUSKERAINGELESAGAZTE
10:05-11:00G-HMATEBIO-GEOMUSIKAEUSKERA
11:30-12:25TEKNOMUSIKAMATEB.E. / ERLIJIOBIO-GEO
12:25-13:20TUTOGEO ETA HISTORIAGAZTEEUSKERAMATE
13:20-14:15EUSKERAINGELESAINGELESAGAZTEGEO ETA HISTORIA

Azterketa Datak:

1.C

Tutorea:

Mª CARMEN GÓMEZ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10BIO-GEOEUSKERAMATEB.E.GAZTE
9:10-10:05MUSIKAGAZTEINGELESAMATEG-H
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAINGELESAGEO ETA HISTORIAEUSKERAMUSIKA
11:30-12:25EUSKERAMATEGAZTEBIO-GEOEUSKERA
12:25-13:20INGELESABIO-GEOG-HGEO ETA HISTORIATEKNO
13:20-14:15GAZTEGEO ETA HISTORIATUTOINGELESAMATE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10BIO-GEOEUSKERAMATEB.E.GAZTE
9:10-10:05MUSIKAGAZTEINGELESAMATEG-H
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAINGELESAGEO ETA HISTORIAEUSKERAMUSIKA
11:30-12:25EUSKERAMATEGAZTEBIO-GEOEUSKERA
12:25-13:20INGELESABIO-GEOG-HGEO ETA HISTORIATEKNO
13:20-14:15GAZTEGEO ETA HISTORIATUTOINGELESAMATE

Azterketa Datak:

1.D

Tutorea:

OLGA EGAÑA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10BIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIATUTOMATE
9:10-10:05MATEMUSIKAGAZTEEUSKERAGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00EUSKERAEUSKERABIO-GEOMATEG-H
11:30-12:25MUSIKAINGELESAINGELESAGAZTEB.E.
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIATEKNOINGELESAGAZTE
13:20-14:15INGELESAG-HMATEBIO-GEOEUSKERA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10BIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIATUTOMATE
9:10-10:05MATEMUSIKAGAZTEEUSKERAGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00EUSKERAEUSKERABIO-GEOMATEG-H
11:30-12:25MUSIKAINGELESAINGELESAGAZTEB.E.
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIATEKNOINGELESAGAZTE
13:20-14:15INGELESAG-HMATEBIO-GEOEUSKERA

Azterketa Datak:

1.E

Tutorea:

MONTSERRAT GARCÍA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESABIO-GEOMATEGAZTE EUSKERA
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAEUSKERAINGELESAGEO ETA HISTORIAMAATE
10:05-11:00MUSIKAG-HG-HTEKNOGAZTE
11:30-12:25BIO-GEOGEO ETA HISTORIAEUSKERAINGELESAINGELESA
12:25-13:20GAZTEGAZTEBIO-GEOTUTOGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15MATEMATEB.E.EUSKERAMUSIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESABIO-GEOMATEGAZTE EUSKERA
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAEUSKERAINGELESAGEO ETA HISTORIAMAATE
10:05-11:00MUSIKAG-HG-HTEKNOGAZTE
11:30-12:25BIO-GEOGEO ETA HISTORIAEUSKERAINGELESAINGELESA
12:25-13:20GAZTEGAZTEBIO-GEOTUTOGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15MATEMATEB.E.EUSKERAMUSIKA

Azterketa Datak:

2.A

Tutorea:

ITSASO GARMEDIA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEPLASTIKAINGELESATUTOGAZTE
9:10-10:05ERLIJIO / B.EEUSKERAEUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00TEKNOFISIKA-KIMIKAG-HMATEINGELESA
11:30-12:25GAZTEG-HPLASTIKAFISIKA-KIMIKAEUSKERA
12:25-13:20GEO ETA HISTORIATEKNOGEO ETA HISTORIAINGELESAMATE
13:20-14:15INGELESAMATEGAZTEEUSKERAFIDIKA-KIMIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEPLASTIKAINGELESATUTOGAZTE
9:10-10:05ERLIJIO / B.EEUSKERAEUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00TEKNOFISIKA-KIMIKAG-HMATEINGELESA
11:30-12:25GAZTEG-HPLASTIKAFISIKA-KIMIKAEUSKERA
12:25-13:20GEO ETA HISTORIATEKNOGEO ETA HISTORIAINGELESAMATE
13:20-14:15INGELESAMATEGAZTEEUSKERAFIDIKA-KIMIKA

Azterketa Datak:

2.B

Tutorea:

Mª BELÉN MAIDAGAN

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAEUSKERAGAZTEMATE
9:10-10:05GAZTEPLASTIKATUTOEUSKERAINGELESA
10:05-11:00MATEGAZTETEKNOMATEFISIKA-KIMIKA
11:30-12:25G-HMATEG-HINGELESAGAZTE
12:25-13:20INGELESAEUSKERAGEO ETA HISTORIATEKNOB.E.
13:20-14:15EUSKERAINGELESAPLASTIKAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAEUSKERAGAZTEMATE
9:10-10:05GAZTEPLASTIKATUTOEUSKERAINGELESA
10:05-11:00MATEGAZTETEKNOMATEFISIKA-KIMIKA
11:30-12:25G-HMATEG-HINGELESAGAZTE
12:25-13:20INGELESAEUSKERAGEO ETA HISTORIATEKNOB.E.
13:20-14:15EUSKERAINGELESAPLASTIKAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA

Azterketa Datak:

2.C

Tutorea:

OIANE VALERO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERATUTOFISIKA-KIMIKAMATEINGELESA
9:10-10:05PLASTIKAGAZTEGAZTETEKNOMATE
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAB.E.FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAEUSKERAMATEG-HG-H
12:25-13:20GAZTEINGELESAEUSKERAEUSKERAGAZTE
13:20-14:15MATETEKNOINGELESAINGELESAPLASTIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERATUTOFISIKA-KIMIKAMATEINGELESA
9:10-10:05PLASTIKAGAZTEGAZTETEKNOMATE
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAB.E.FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAEUSKERAMATEG-HG-H
12:25-13:20GAZTEINGELESAEUSKERAEUSKERAGAZTE
13:20-14:15MATETEKNOINGELESAINGELESAPLASTIKA

Azterketa Datak:

2.D

Tutorea:

NAHIKARI SILVA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAB.E.PLASTIKAINGELESAINGELESA
9:10-10:05EUSKERAEUSKERATEKNOGAZTEMATE
10:05-11:00MATEGAZTEGEO ETA HISTORIAG-HG-H
11:30-12:25INGELESATEKNOFISIKA-KIMIKAEUSKERAFISIKA-KIMIKA
12:25-13:20GAZTEPLASTIKAINGELESAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15TUTOMATEEUSKERAMATEGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAB.E.PLASTIKAINGELESAINGELESA
9:10-10:05EUSKERAEUSKERATEKNOGAZTEMATE
10:05-11:00MATEGAZTEGEO ETA HISTORIAG-HG-H
11:30-12:25INGELESATEKNOFISIKA-KIMIKAEUSKERAFISIKA-KIMIKA
12:25-13:20GAZTEPLASTIKAINGELESAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15TUTOMATEEUSKERAMATEGAZTE

Azterketa Datak:

2.E

Tutorea:

GORKA ESTEBAN

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10TEKNOEUSKERAGEO ETA HISTORIAPLASTIKAGAZTE
9:10-10:05INGELESAGEO ETA HISTORIAGAZTEGEO ETA HISTORIAEUSKERA
10:05-11:00G-HG-HFISIKA-KIMIKAGAZTEINGELESA
11:30-12:25EUSKERAMATEMATEMATEMATE
12:25-13:20B.E.GAZTEPLASTIKAINGELESAFISIKA-KIMIKA
13:20-14:15FISIKA-KIMIKAINGELESAEUSKERATEKNOTUTO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10TEKNOEUSKERAGEO ETA HISTORIAPLASTIKAGAZTE
9:10-10:05INGELESAGEO ETA HISTORIAGAZTEGEO ETA HISTORIAEUSKERA
10:05-11:00G-HG-HFISIKA-KIMIKAGAZTEINGELESA
11:30-12:25EUSKERAMATEMATEMATEMATE
12:25-13:20B.E.GAZTEPLASTIKAINGELESAFISIKA-KIMIKA
13:20-14:15FISIKA-KIMIKAINGELESAEUSKERATEKNOTUTO

Azterketa Datak:

3.A

Tutorea:

ESTEBE SERRANO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIATEKNOGAZTEMATE
9:10-10:05MATEFISIKA-KIMIKABIO-GEOMUSIKAEUSKERA
10:05-11:00EUSKERATEKNOTUTOEUSKERAGAZTE
11:30-12:25G-HINGELESAEUSKERAINGELESAG-H
12:25-13:20GEO ETA HISTORIABIO-GEOFISIKA-KIMIKAPLASTIKABIO-GEO
13:20-14:15GAZTEMATEINGELESAGEO ETA HISTORIAB.E.
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIATEKNOGAZTEMATE
9:10-10:05MATEFISIKA-KIMIKABIO-GEOMUSIKAEUSKERA
10:05-11:00EUSKERATEKNOTUTOEUSKERAGAZTE
11:30-12:25G-HINGELESAEUSKERAINGELESAG-H
12:25-13:20GEO ETA HISTORIABIO-GEOFISIKA-KIMIKAPLASTIKABIO-GEO
13:20-14:15GAZTEMATEINGELESAGEO ETA HISTORIAB.E.

Azterketa Datak:

3.B

Tutorea:

Mª ELENA NECHES

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATE TEKNOTUTOTEKNOG-H
9:10-10:05EUSKERA GAZTEEUSKERAFISIKA-KIMIKABIO-GEO
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAMATEMATEEUSKERA
11:30-12:25GAZTEBIO-GEOGAZTEBIO.GEOGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20G-HINGELESAB.E.MUSIKAINGELESA
13:20-14:15PLASTIKAEUSKERAGEO ETA HISTORIAINGELESAFISIK-KIMIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATE TEKNOTUTOTEKNOG-H
9:10-10:05EUSKERA GAZTEEUSKERAFISIKA-KIMIKABIO-GEO
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAMATEMATEEUSKERA
11:30-12:25GAZTEBIO-GEOGAZTEBIO.GEOGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20G-HINGELESAB.E.MUSIKAINGELESA
13:20-14:15PLASTIKAEUSKERAGEO ETA HISTORIAINGELESAFISIK-KIMIKA

Azterketa Datak:

3.C

Tutorea:

CRISTINA IZQUIERDO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAGAZTEMATEMATEMUSIKA
9:10-10:05TEKNOTEKNOG-HEUSKERAPLASTIKA
10:05-11:00MATEGEO ETA HISTORIABIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIA
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAEUSKERAINGELESAGEO ETA HISTORIAINGELESA
12:25-13:20BIO-GEOFISIKA-KIMIKAEUSKERABIO-GEOEUSKERA
13:20-14:15B.E. / ERLIJIOTUTOFISIKA-KIMIKAG-HGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAGAZTEMATEMATEMUSIKA
9:10-10:05TEKNOTEKNOG-HEUSKERAPLASTIKA
10:05-11:00MATEGEO ETA HISTORIABIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIA
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAEUSKERAINGELESAGEO ETA HISTORIAINGELESA
12:25-13:20BIO-GEOFISIKA-KIMIKAEUSKERABIO-GEOEUSKERA
13:20-14:15B.E. / ERLIJIOTUTOFISIKA-KIMIKAG-HGAZTE

Azterketa Datak:

3.DIBER

Tutorea:

TAMARA RIO / HARITZ GARATE

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAGEO ETA HISTORIABIO-GEOEUSKERAEUSKERA
9:10-10:05MATEBIO-GEOG-HGEO ETA HISTORIAPLASTIKA
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAEUSKERAFISIKA-KIMIKATEKNO
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAMATETEKNOINGELESATUTO
12:25-13:20GAZTEINGELESAGAZTEMATEMUSIKA
13:20-14:15B.E. / ERLIJIOGAZTEINGELESAG-HBIO-GEO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAGEO ETA HISTORIABIO-GEOEUSKERAEUSKERA
9:10-10:05MATEBIO-GEOG-HGEO ETA HISTORIAPLASTIKA
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAEUSKERAFISIKA-KIMIKATEKNO
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAMATETEKNOINGELESATUTO
12:25-13:20GAZTEINGELESAGAZTEMATEMUSIKA
13:20-14:15B.E. / ERLIJIOGAZTEINGELESAG-HBIO-GEO

Azterketa Datak:

4.A

Tutorea:

MIRIAN REGUILÓN

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAGAZTEGAZTEGEO ETA HISTORIAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESATUTOB.E.EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAMATEG-HMATE
11:30-12:25GAZTEG-HEUSKERAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAINGELESA
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15EUSKERAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESAGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAGAZTEGAZTEGEO ETA HISTORIAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESATUTOB.E.EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAMATEG-HMATE
11:30-12:25GAZTEG-HEUSKERAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAINGELESA
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15EUSKERAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESAGAZTE

Azterketa Datak:

4.B

Tutorea:

ALEX MARTÍNEZ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAGAZTETUTOINGELESAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOB.E.MATEGAZTEMATE
11:30-12:25GAZTEINGELESAINGELESAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEUSKERA
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOG-HG-H
13:20-14:15INGELESAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAGAZTETUTOINGELESAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOB.E.MATEGAZTEMATE
11:30-12:25GAZTEINGELESAINGELESAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEUSKERA
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOG-HG-H
13:20-14:15INGELESAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAGEO ETA HISTORIA

Azterketa Datak:

4.C

Tutorea:

IÑAKI MARTÍNEZ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAINGELESAG-HGAZTEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOB.E. / ERLIJIOGEO ETA HISTORIAG-HEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAMATEEUSKERAMATE
11:30-12:25INGELESAGAZTEGAZTEKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAGAZTE
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESAEUSKERA
13:20-14:15TUTOKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAINGELESA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAINGELESAG-HGAZTEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOB.E. / ERLIJIOGEO ETA HISTORIAG-HEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAMATEEUSKERAMATE
11:30-12:25INGELESAGAZTEGAZTEKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAGAZTE
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESAEUSKERA
13:20-14:15TUTOKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAINGELESA

Azterketa Datak:

4.D

Tutorea:

Mª MAR PRADO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAG-HEUSKERAEUSKERAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAINGELESATUTOEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESAMATEINGELESAMATE
11:30-12:25GAZTEB.E. / ERLIJIOGAZTEKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAGAZTE
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAINGELESA
13:20-14:15G-HKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAG-HEUSKERAEUSKERAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAINGELESATUTOEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESAMATEINGELESAMATE
11:30-12:25GAZTEB.E. / ERLIJIOGAZTEKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAGAZTE
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAINGELESA
13:20-14:15G-HKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIA

Azterketa Datak:

4.DIBER

Tutorea:

CARMEN OCIO / NEREA PUENTE

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAG-HGEO ETA HISTORIABIO-GEOEUSKERA
9:10-10:05MATEEUSKERAEUSKERAFISIKA-KIMIKAGAZTE
10:05-11:00BIO-GEOTUTOGAZTEGAZTEINGELESA
11:30-12:25GEO ETA HISTORIAB.E. / ERLIJIOFISIKA-KIMIKAMATEMATE
12:25-13:20INFORMATIKAINFORMATIKAINGELESAEUSKERABIO-GEO
13:20-14:15G-HGAZTETEKNOGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAG-HGEO ETA HISTORIABIO-GEOEUSKERA
9:10-10:05MATEEUSKERAEUSKERAFISIKA-KIMIKAGAZTE
10:05-11:00BIO-GEOTUTOGAZTEGAZTEINGELESA
11:30-12:25GEO ETA HISTORIAB.E. / ERLIJIOFISIKA-KIMIKAMATEMATE
12:25-13:20INFORMATIKAINFORMATIKAINGELESAEUSKERABIO-GEO
13:20-14:15G-HGAZTETEKNOGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKA

Azterketa Datak:

Egutegia:

September 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
October 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
November 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
December 2020
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
January 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
February 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
March 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
April 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
May 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
June 2021
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 • Jai Egunak
 • Kurtsoaren Hasiera/Bukaera
 • Aurrebaluaketa Datak

Ebaluaketa datak:

Oct 23
Lehenengo Aurrebaluazioa
Notak: Azaroak 27
Jan 22
Bigarren Aurrebaluazioa
Notak: Martxoak 12
May 7
Hirugarren Aurrebaluazioa
Notak: Ekainak 18 eta 25

IKASTETXEKO PROIEKTUAK

MINAS BHI

Minas BHI ikastetxearen jatorria Lanbide Heziketarako eskola bat da: 1967an Barakaldon eta gure eskualdean industriarako eta meatzaritzarako profesionalen prestakuntzaren premiari erantzuteko inauguratu zuten meatzaritza eta siderometalurgia espezialitateari abiatuta; Nicolás Larburu Arrizabalaga jauna fundatzailea eta lehenengo zuzendaria izan zen.

Kontaktua

 • null
  IES Minas BHI. La Bondad kalea, 28 48902 San Vicente de Barakaldo BIZKAIA
 • null
  Ordutegia Astelehenetik ostiralera: 9etatik 14etara
 • null
  944 287 813

Saila

MINAS BHI

Minas BHI ikastetxearen jatorria Lanbide Heziketarako eskola bat da: 1967an Barakaldon eta gure eskualdean industriarako eta meatzaritzarako profesionalen prestakuntzaren premiari erantzuteko inauguratu zuten meatzaritza eta siderometalurgia espezialitateari abiatuta; Nicolás Larburu Arrizabalaga jauna fundatzailea eta lehenengo zuzendaria izan zen.

Kontaktua

 • null
  IES Minas BHI. La Bondad kalea, 28 48902 San Vicente de Barakaldo BIZKAIA
 • null
  Ordutegia Astelehenetik ostiralera: 9etatik 14etara
 • null
  944 287 813

Saila

IES Minas BHI © 2020

 • null
  IES Minas BHI.
  La Bondad kalea, 28
  48902 San Vicente de Barakaldo
  BIZKAIA