2023-2024 Ikasturtea

DBH / Gela Egonkorra

1.A

Tutorea:

Mª CARMEN GÓMEZ RIVACOBA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEEUSKERAEUSKERAINGELESANATUR
9:10-10:05INGELESAGEO ETA HISTORIAMATEGEO ETA HISTORIAINGELESA
10:05-11:00FRANTSESA ETA TEKNOPLASTIKAMUSIKAMUSIKAGAZTE
11:00-11:55GEO ETA HISTORIATUTONATURTEKNO ETA FRANTSESAMATE
12:25-13:20MATEB.E.GAZTEEUSKERAB.E.
13:20-14:15NATURMATEG-HG-HERLIJIO ETA PRO. KOMUNI
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEEUSKERAEUSKERAINGELESANATUR
9:10-10:05INGELESAGEO ETA HISTORIAMATEGEO ETA HISTORIAINGELESA
10:05-11:00FRANTSESA ETA TEKNOPLASTIKAMUSIKAMUSIKAGAZTE
11:00-11:55GEO ETA HISTORIATUTONATURTEKNO ETA FRANTSESAMATE
12:25-13:20MATEB.E.GAZTEEUSKERAB.E.
13:20-14:15NATURMATEG-HG-HERLIJIO ETA PRO. KOMUNI

Azterketa Datak:

1.B

Tutorea:

MIRIAM ABASCAL SOBRINO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10NATURG-HGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAINGELESA
9:10-10:05EUSKERAEUSKERAMATEINGELESANATUR
10:05-11:00FRANTSESA ETA TEKNOB.E.NATURGAZTEPLASTIKA
11:00-11:55GAZTEGEO ETA HISTORIAMUSIKATEKNO ETA FRANTSESAMATE
12:25-13:20MATEGAZTEINGELESAMUSIKAG-H
13:20-14:15B.E.MATEEUSKERATUTOPRO. KOMUNI ETA ERLIJIO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10NATURG-HGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAINGELESA
9:10-10:05EUSKERAEUSKERAMATEINGELESANATUR
10:05-11:00FRANTSESA ETA TEKNOB.E.NATURGAZTEPLASTIKA
11:00-11:55GAZTEGEO ETA HISTORIAMUSIKATEKNO ETA FRANTSESAMATE
12:25-13:20MATEGAZTEINGELESAMUSIKAG-H
13:20-14:15B.E.MATEEUSKERATUTOPRO. KOMUNI ETA ERLIJIO

Azterketa Datak:

1.C

Tutorea:

AMAIA PEREA ALVARÉ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAB.E.EUSKERANATURMATE
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAG-HGEO ETA HISTORIAG-HGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00EUSKERANATURTEKNOEUSKERAINGELESA
11:00-11:55NATURINGELESAMATEGAZTEGAZTE
12:25-13:20MUSIKAMATEB.E.MATETEKNO
13:20-14:15PLASTIKAGAZTEMUSIKATUTOERLIJIO ETA PRO. KOMUNI
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAB.E.EUSKERANATURMATE
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAG-HGEO ETA HISTORIAG-HGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00EUSKERANATURTEKNOEUSKERAINGELESA
11:00-11:55NATURINGELESAMATEGAZTEGAZTE
12:25-13:20MUSIKAMATEB.E.MATETEKNO
13:20-14:15PLASTIKAGAZTEMUSIKATUTOERLIJIO ETA PRO. KOMUNI

Azterketa Datak:

1.D

Tutorea:

UGUTZ TORNES SALCEDO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10B.E.GAZTEG-HNATURGEO ETA HISTORIA
9:10-10:05MUSIKAMATETUTOGAZTEMUSIKA
10:05-11:00INGELESAINGELESAGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAEUSKERA
11:00-11:55NATURTEKNOB.E.MATENATUR
12:25-13:20TEKNOPRO. KOMUNIMATEEUSKERAGAZTE
13:20-14:15MATEEUSKERAINGELESAPLASTIKAG-H
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10B.E.GAZTEG-HNATURGEO ETA HISTORIA
9:10-10:05MUSIKAMATETUTOGAZTEMUSIKA
10:05-11:00INGELESAINGELESAGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAEUSKERA
11:00-11:55NATURTEKNOB.E.MATENATUR
12:25-13:20TEKNOPRO. KOMUNIMATEEUSKERAGAZTE
13:20-14:15MATEEUSKERAINGELESAPLASTIKAG-H

Azterketa Datak:

1.E

Tutorea:

NAHIKARI SILVA BENÍTEZ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAMUSIKAMATEGAZTE MUSIKA
9:10-10:05G-HTUTOTEKNOGEO ETA HISTORIANATUR
10:05-11:00GAZTENATURINGELESAMATEGEO ETA HISTORIA
11:00-11:55MATEB.E.G-HINGELESAB.E.
12:25-13:20PLASTIKAEUSKERAGAZTETEKNOEUSKERA
13:20-14:15NATURINGELESAGEO ETA HISTORIAPRO. KOMUNIMATE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAMUSIKAMATEGAZTE MUSIKA
9:10-10:05G-HTUTOTEKNOGEO ETA HISTORIANATUR
10:05-11:00GAZTENATURINGELESAMATEGEO ETA HISTORIA
11:00-11:55MATEB.E.G-HINGELESAB.E.
12:25-13:20PLASTIKAEUSKERAGAZTETEKNOEUSKERA
13:20-14:15NATURINGELESAGEO ETA HISTORIAPRO. KOMUNIMATE

Azterketa Datak:

1.F

Tutorea:

ROSA TRAVIESO IGLESIAS

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10PRO. KOMUNIEUSKERANATURINGELESATEKNO
9:10-10:05TEKNOGEO ETA HISTORIAGAZTEMUSIKAEUSKERA
10:05-11:00B.E.G-HMATENATURMUSIKA
11:00-11:55G-HPLASTIKAB.E.MATEMATE
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAINGELESAGEO ETA HISTORIAGAZTENATUR
13:20-14:15MATEGAZTETUTOEUSKERAINGELESA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10PRO. KOMUNIEUSKERANATURINGELESATEKNO
9:10-10:05TEKNOGEO ETA HISTORIAGAZTEMUSIKAEUSKERA
10:05-11:00B.E.G-HMATENATURMUSIKA
11:00-11:55G-HPLASTIKAB.E.MATEMATE
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAINGELESAGEO ETA HISTORIAGAZTENATUR
13:20-14:15MATEGAZTETUTOEUSKERAINGELESA

Azterketa Datak:

2.A

Tutorea:

MONTSERRAT GARCÍA VILAR

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEGEO ETA HISTORIAEUSKERAFISIKA-KIMIKAINGELESA
9:10-10:05INGELESAGAZTEINGELESATEKNOMATE
10:05-11:00TUTOTEKNOGAZTEINGELESAFISIKA-KIMIKA
11:00-11:55EUSKERAEUSKERAPLASTIKAMATEERLIJIO
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAMATEG-HG-HGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15PLASTIKAFISIKA-KIMIKAMATEGAZTEEUSKERA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEGEO ETA HISTORIAEUSKERAFISIKA-KIMIKAINGELESA
9:10-10:05INGELESAGAZTEINGELESATEKNOMATE
10:05-11:00TUTOTEKNOGAZTEINGELESAFISIKA-KIMIKA
11:00-11:55EUSKERAEUSKERAPLASTIKAMATEERLIJIO
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAMATEG-HG-HGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15PLASTIKAFISIKA-KIMIKAMATEGAZTEEUSKERA

Azterketa Datak:

2.B

Tutorea:

AMAGOIA HORMAZA AGIRREGOITIA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEPLASTIKAGAZTEINGELESAGEO ETA HISTORIA
9:10-10:05EUSKERAGEO ETA HISTORIAEUSKERAPLASTIKAFISIKA-KIMIKA
10:05-11:00INGELESAEUSKERAINGELESAERLIJIO / B.E.MATE
11:00-11:55TEKNOGAZTEFISIKA-KIMIKAG-HG-H
12:25-13:20GAZTEFISIKA-KIMIKAMATEMATETEKNO
13:20-14:15TUTOINGELESAGEO ETA HISTORIAEUSKERAGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEPLASTIKAGAZTEINGELESAGEO ETA HISTORIA
9:10-10:05EUSKERAGEO ETA HISTORIAEUSKERAPLASTIKAFISIKA-KIMIKA
10:05-11:00INGELESAEUSKERAINGELESAERLIJIO / B.E.MATE
11:00-11:55TEKNOGAZTEFISIKA-KIMIKAG-HG-H
12:25-13:20GAZTEFISIKA-KIMIKAMATEMATETEKNO
13:20-14:15TUTOINGELESAGEO ETA HISTORIAEUSKERAGAZTE

Azterketa Datak:

2.C

Tutorea:

BEGOÑA MOLINOS NAVASCUÉS

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEINGELESATEKNOGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKA
9:10-10:05MATEEUSKERAPLASTIKAEUSKERAGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00PLASTIKAMATEGAZTEINGELESAEUSKERA
11:00-11:55G-HG-HMATEMATEINGELESA
12:25-13:20FISIKA-KIMIKAGAZTEINGELESAFISIKA-KIMIKAB.E.
13:20-14:15TEKNOGEO ETA HISTORIAEUSKERAGAZTETUTO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEINGELESATEKNOGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKA
9:10-10:05MATEEUSKERAPLASTIKAEUSKERAGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00PLASTIKAMATEGAZTEINGELESAEUSKERA
11:00-11:55G-HG-HMATEMATEINGELESA
12:25-13:20FISIKA-KIMIKAGAZTEINGELESAFISIKA-KIMIKAB.E.
13:20-14:15TEKNOGEO ETA HISTORIAEUSKERAGAZTETUTO

Azterketa Datak:

2.D

Tutorea:

VICTORIA LARRUZEA UGARTE

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIATEKNOPLASTIKAMATEMATE
9:10-10:05GAZTEINGELESAGAZTEINGELESATEKNO
10:05-11:00INGELESAG-HINGELESAGEO ETA HISTORIAPLASTIKA
11:00-11:55FISIKA-KIMIKAMATEMATEEUSKERAEUSKERA
12:25-13:20B.E.EUSKERAFISIKA-KIMIKAGAZTEG-H
13:20-14:15EUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKATUTO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIATEKNOPLASTIKAMATEMATE
9:10-10:05GAZTEINGELESAGAZTEINGELESATEKNO
10:05-11:00INGELESAG-HINGELESAGEO ETA HISTORIAPLASTIKA
11:00-11:55FISIKA-KIMIKAMATEMATEEUSKERAEUSKERA
12:25-13:20B.E.EUSKERAFISIKA-KIMIKAGAZTEG-H
13:20-14:15EUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKATUTO

Azterketa Datak:

2.E

Tutorea:

NATALIA BAÑUELOS DE LA HERRERA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKAPLASTIKATUTOEUSKERAGAZTE
9:10-10:05GAZTEMATEEUSKERAGAZTEMATE
10:05-11:00EUSKERAGEO ETA HISTORIAB.E.MATEG-H
11:00-11:55INGELESAEUSKERAG-HPLASTIKAGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20MATEGAZTETEKNOFISIKA-KIMIKAINGELESA
13:20-14:15GEO ETA HISTORIAINGELESAFISIKA-KIMIKAINGELESATEKNO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKAPLASTIKATUTOEUSKERAGAZTE
9:10-10:05GAZTEMATEEUSKERAGAZTEMATE
10:05-11:00EUSKERAGEO ETA HISTORIAB.E.MATEG-H
11:00-11:55INGELESAEUSKERAG-HPLASTIKAGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20MATEGAZTETEKNOFISIKA-KIMIKAINGELESA
13:20-14:15GEO ETA HISTORIAINGELESAFISIKA-KIMIKAINGELESATEKNO

Azterketa Datak:

3.A

Tutorea:

JOSÉ MANUEL ARKAIA RODRÍGUEZ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEOSASUN ETA FRANTSESAEUSKERAMATETEKNO-DIGI
9:10-10:05MATEFISIKA-KIMIKAMATEOSASUN ETA FRANTSESAINGELESA
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAINGELESAFISIKA-KIMIKAEUSKERAG-H
11:00-11:55FISIKA-KIMIKAG-HBIO-GEOPRO. KOMUNIGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20EUSKERAGEO ETA HISTORIAINGELESABIO-GEOGAZTE
13:20-14:15BIO-GEOGAZTETEKNO-DIGIMUSIKATUTO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEOSASUN ETA FRANTSESAEUSKERAMATETEKNO-DIGI
9:10-10:05MATEFISIKA-KIMIKAMATEOSASUN ETA FRANTSESAINGELESA
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAINGELESAFISIKA-KIMIKAEUSKERAG-H
11:00-11:55FISIKA-KIMIKAG-HBIO-GEOPRO. KOMUNIGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20EUSKERAGEO ETA HISTORIAINGELESABIO-GEOGAZTE
13:20-14:15BIO-GEOGAZTETEKNO-DIGIMUSIKATUTO

Azterketa Datak:

3.B

Tutorea:

PATRICIA AHEDO SANTISTEBAN

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MUSIKAKULTURA ZIENTIFIKA ETA FRANTSESAPRO. KOMUNITUTOEUSKERA
9:10-10:05GAZTEEUSKERAEUSKERAKULTURA ZIENTIFIKA ETA FRANTSESAG-H
10:05-11:00GEO ETA HISTORIABIO-GEOGAZTEFISIKA-KIMIKAFISIKA-KIMIKA
11:00-11:55INGELESAINGELESAMATETEKNO-DIGIGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20MATEFISIKA-KIMIKABIO-GEOGAZTEMATE
13:20-14:15G-HTEKNO-DIGIINGELESAGEO ETA HISTORIABIO-GEO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MUSIKAKULTURA ZIENTIFIKA ETA FRANTSESAPRO. KOMUNITUTOEUSKERA
9:10-10:05GAZTEEUSKERAEUSKERAKULTURA ZIENTIFIKA ETA FRANTSESAG-H
10:05-11:00GEO ETA HISTORIABIO-GEOGAZTEFISIKA-KIMIKAFISIKA-KIMIKA
11:00-11:55INGELESAINGELESAMATETEKNO-DIGIGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20MATEFISIKA-KIMIKABIO-GEOGAZTEMATE
13:20-14:15G-HTEKNO-DIGIINGELESAGEO ETA HISTORIABIO-GEO

Azterketa Datak:

3.C

Tutorea:

YOLANDA GAGO RUBIO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATETUTOMATEBIO-GEOG-H
9:10-10:05OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESABIO-GEOGAZTEMATEINGELESA
10:05-11:00EUSKERAGAZTEEUSKERAINGELESATEKNO-DIGI
11:00-11:55GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAEUSKERAFISIKA-KIMIKA
12:25-13:20BIO-GEOINGELESAGEO ETA HISTORIAG-HPRO. KOMUNI / ERLIJIO
13:20-14:15FISIKA-KIMIKAMUSIKAOSASUN / KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESATEKNO-DIGIGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATETUTOMATEBIO-GEOG-H
9:10-10:05OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESABIO-GEOGAZTEMATEINGELESA
10:05-11:00EUSKERAGAZTEEUSKERAINGELESATEKNO-DIGI
11:00-11:55GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAEUSKERAFISIKA-KIMIKA
12:25-13:20BIO-GEOINGELESAGEO ETA HISTORIAG-HPRO. KOMUNI / ERLIJIO
13:20-14:15FISIKA-KIMIKAMUSIKAOSASUN / KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESATEKNO-DIGIGAZTE

Azterketa Datak:

3.D

Tutorea:

GORANE FERNÁNDEZ AZKARAY

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEEUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKA
9:10-10:05OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESAMUSIKATEKNO-DIGIFISIKA-KIMIKAMATE
10:05-11:00G-HINGELESABIO-GEOG-HGAZTE
11:00-11:55BIO-GEOMATEGEO ETA HISTORIABIO-GEOINGELESA
12:25-13:20GAZTETEKNO-DIGIEUSKERAEUSKERAPRO. KOMUNI / ERLIJIO
13:20-14:15INGELESAFISIKA-KIMIKAOSASUN / KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESATUTOGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEEUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKA
9:10-10:05OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESAMUSIKATEKNO-DIGIFISIKA-KIMIKAMATE
10:05-11:00G-HINGELESABIO-GEOG-HGAZTE
11:00-11:55BIO-GEOMATEGEO ETA HISTORIABIO-GEOINGELESA
12:25-13:20GAZTETEKNO-DIGIEUSKERAEUSKERAPRO. KOMUNI / ERLIJIO
13:20-14:15INGELESAFISIKA-KIMIKAOSASUN / KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESATUTOGEO ETA HISTORIA

Azterketa Datak:

3.DC

Tutoreak:

REBECA PÉREZ GONZÁLEZ + HARITZ GARATE TXURRUKA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEGAZTEFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIAINGELESA
9:10-10:05OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESAINGELESABIO-GEOGAZTEEUSKERA
10:05-11:00G-HGEO ETA HISTORIAMATEG-HGAZTE
11:00-11:55EUSKERAFISIKA-KIMIKAEUSKERATUTOTEKNO-DIGI
12:25-13:20TEKNO-DIGIMUSIKAINGELESABIO-GEOPRO. KOMUNI / ERLIJIO
13:20-14:15GEO ETA HISTORIABIO-GEOOSASUN / KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESAMATEFISIKA-KIMIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEGAZTEFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIAINGELESA
9:10-10:05OSASUN / KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESAINGELESABIO-GEOGAZTEEUSKERA
10:05-11:00G-HGEO ETA HISTORIAMATEG-HGAZTE
11:00-11:55EUSKERAFISIKA-KIMIKAEUSKERATUTOTEKNO-DIGI
12:25-13:20TEKNO-DIGIMUSIKAINGELESABIO-GEOPRO. KOMUNI / ERLIJIO
13:20-14:15GEO ETA HISTORIABIO-GEOOSASUN / KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESAMATEFISIKA-KIMIKA

Azterketa Datak:

4.A

Tutorea:

LOURDES BILBAO CASTILLO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10G-HBIO-GEOTUTOG-HGAZTE
9:10-10:05GAZTEINFORMATIKAFISIKA-KIMIKABIO-GEOEUSKERA
10:05-11:00EUSKERAMATEGAZTEMATEBIO-GEO
11:00-11:55INGELESAINGELESAGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAMATE
12:25-13:20INFORMATIKAGEO ETA HISTORIAMATEB.E ETA ERLIJIOINGELESA
13:20-14:15FISIKA-KIMIKAGAZTEINGELESAEUSKERAGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10G-HBIO-GEOTUTOG-HGAZTE
9:10-10:05GAZTEINFORMATIKAFISIKA-KIMIKABIO-GEOEUSKERA
10:05-11:00EUSKERAMATEGAZTEMATEBIO-GEO
11:00-11:55INGELESAINGELESAGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAMATE
12:25-13:20INFORMATIKAGEO ETA HISTORIAMATEB.E ETA ERLIJIOINGELESA
13:20-14:15FISIKA-KIMIKAGAZTEINGELESAEUSKERAGEO ETA HISTORIA

Azterketa Datak:

4.B

Tutorea:

RICARDO VÁZQUEZ ZAFRILLA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAMATEFISIKA-KIMIKA / EKINTZAILEAGAZTEMATE
9:10-10:05BIO-GEO / TEKNOBIO-GEO / TEKNOGAZTEMATEFISIKA-KIMIKA / EKINTZAILEA
10:05-11:00FISIKA-KIMIKA / EKINTZAILEAINGELESATUTOGEO ETA HISTORIAGAZTE
11:00-11:55GEO ETA HISTORIAEUSKERABIO-GEO / TEKNOINGELESAG-H
12:25-13:20INGELESAGAZTEG-HB.E ETA ERLIJIOFRANTSESA / KULTURA ZIENTIFIKA / INFORMATIKA / PLASTIKA
13:20-14:15MATEGEO ETA HISTORIAEUSKERAFRANTSESA / KULTURA ZIENTIFIKA / INFORMATIKA / PLASTIKAINGELESA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAMATEFISIKA-KIMIKA / EKINTZAILEAGAZTEMATE
9:10-10:05BIO-GEO / TEKNOBIO-GEO / TEKNOGAZTEMATEFISIKA-KIMIKA / EKINTZAILEA
10:05-11:00FISIKA-KIMIKA / EKINTZAILEAINGELESATUTOGEO ETA HISTORIAGAZTE
11:00-11:55GEO ETA HISTORIAEUSKERABIO-GEO / TEKNOINGELESAG-H
12:25-13:20INGELESAGAZTEG-HB.E ETA ERLIJIOFRANTSESA / KULTURA ZIENTIFIKA / INFORMATIKA / PLASTIKA
13:20-14:15MATEGEO ETA HISTORIAEUSKERAFRANTSESA / KULTURA ZIENTIFIKA / INFORMATIKA / PLASTIKAINGELESA

Azterketa Datak:

4.C

Tutorea:

FERNANDO BLANCO RODRÍGUEZ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEMATELATINA / EKINTZAILEAINGELESAMATE
9:10-10:05EKONOMIA / TEKNOEKONOMIA / TEKNOINGELESAMATELATINA / EKINTZAILEA
10:05-11:00LATINA / EKINTZAILEAEUSKERAG-HGAZTEGEO ETA HISTORIA
11:00-11:55TUTOGEO ETA HISTORIAEKONOMIA / TEKNOEUSKERAGAZTE
12:25-13:20INGELESAG-HEUSKERAB.E ETA ERLIJIOFRANTSESA / KULTURA ZIENTIFIKA / INFORMATIKA / PLASTIKA
13:20-14:15MATEGAZTEGEO ETA HISTORIAFRANTSESA / KULTURA ZIENTIFIKA / INFORMATIKA / PLASTIKAINGELESA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTEMATELATINA / EKINTZAILEAINGELESAMATE
9:10-10:05EKONOMIA / TEKNOEKONOMIA / TEKNOINGELESAMATELATINA / EKINTZAILEA
10:05-11:00LATINA / EKINTZAILEAEUSKERAG-HGAZTEGEO ETA HISTORIA
11:00-11:55TUTOGEO ETA HISTORIAEKONOMIA / TEKNOEUSKERAGAZTE
12:25-13:20INGELESAG-HEUSKERAB.E ETA ERLIJIOFRANTSESA / KULTURA ZIENTIFIKA / INFORMATIKA / PLASTIKA
13:20-14:15MATEGAZTEGEO ETA HISTORIAFRANTSESA / KULTURA ZIENTIFIKA / INFORMATIKA / PLASTIKAINGELESA

Azterketa Datak:

4.DC

Tutoreak:

EDERNE LARRINAGA ERAUSQUI + RODRIGO ABAD ANDRÉS

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKABIO-GEOGEO ETA HISTORIAMATEEUSKERA
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAEUSKERAEUSKERAFISIKA-KIMIKAINFORMATIKA
10:05-11:00EUSKERAGEO ETA HISTORIAGHBIO-GEOTUTO
11:00-11:55INGELESAMATETEKNOGAZTEGAZTE
12:25-13:20BIO-GEOGHINFORMATIKAB.E ETA ERLIJIOINGELESA
13:20-14:15GAZTEGAZTEFISIKA-KIMIKAINGELESAMATE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKABIO-GEOGEO ETA HISTORIAMATEEUSKERA
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAEUSKERAEUSKERAFISIKA-KIMIKAINFORMATIKA
10:05-11:00EUSKERAGEO ETA HISTORIAGHBIO-GEOTUTO
11:00-11:55INGELESAMATETEKNOGAZTEGAZTE
12:25-13:20BIO-GEOGHINFORMATIKAB.E ETA ERLIJIOINGELESA
13:20-14:15GAZTEGAZTEFISIKA-KIMIKAINGELESAMATE

Azterketa Datak:

GELA EGONKORRA

Tutorea:

MIREN KARMELE GUJARRUBIA GARCÍA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10KOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOA
9:10-10:05KOMUNIKAZIOAGIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOGIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOA / GIZARTE-TREBETASUNAK
10:05-11:00AUTORREGULAZIOAUTORREGULAZIOGIZARTE-TREBETASUNAKAISIALDIAGIZARTE-TREBETASUNAK
11:00-11:55AISIALDIAGIZARTE-TREBETASUNAKAISIALDIA / GIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOA / GIZARTE-TREBETASUNAKAISIALDIA / GIZARTE-TREBETASUNAK
12:25-13:20AISIALDIAAUTORREGULAZIOAISIALDIAAISIALDIAAISIALDIA
13:20-14:15AUTORREGULAZIOAGIZARTE-TREBETASUNAKGIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOAISIALDIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10KOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOAKOMUNIKAZIOA
9:10-10:05KOMUNIKAZIOAGIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOGIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOA / GIZARTE-TREBETASUNAK
10:05-11:00AUTORREGULAZIOAUTORREGULAZIOGIZARTE-TREBETASUNAKAISIALDIAGIZARTE-TREBETASUNAK
11:00-11:55AISIALDIAGIZARTE-TREBETASUNAKAISIALDIA / GIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOA / GIZARTE-TREBETASUNAKAISIALDIA / GIZARTE-TREBETASUNAK
12:25-13:20AISIALDIAAUTORREGULAZIOAISIALDIAAISIALDIAAISIALDIA
13:20-14:15AUTORREGULAZIOAGIZARTE-TREBETASUNAKGIZARTE-TREBETASUNAKAUTORREGULAZIOAISIALDIA

Azterketa Datak:

Egutegia:

 • Jai Egunak
 • Kurtsoaren Hasiera
 • Kurtsoaren Bukaera
 • Ebaluaketa Datak
 • Aurrebaluaketa Datak
Iraila 2023
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
Urria 2023
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Azaroa 2023
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Abendua 2023
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Urtarrila 2024
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Otsaila 2024
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Martxoa 2024
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Apirila 2024
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Maiatza 2024
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ekaina 2024
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
 • Jai Egunak
 • Kurtsoaren Hasiera
 • Kurtsoaren Bukaera
 • Ebaluaketa Datak
 • Aurrebaluaketa Datak

IKASTETXEKO PROIEKTUAK

MINAS BHI

Minas BHI ikastetxearen jatorria Lanbide Heziketarako eskola bat da: 1967an Barakaldon eta gure eskualdean industriarako eta meatzaritzarako profesionalen prestakuntzaren premiari erantzuteko inauguratu zuten meatzaritza eta siderometalurgia espezialitateari abiatuta; Nicolás Larburu Arrizabalaga jauna fundatzailea eta lehenengo zuzendaria izan zen.

Kontaktua

 • null
  IES Minas BHI. La Bondad kalea, 28 48902 San Vicente de Barakaldo BIZKAIA
 • null
  Ordutegia Astelehenetik ostiralera: 9etatik 14etara
 • null
  944 287 813

Saila

MINAS BHI

Minas BHI ikastetxearen jatorria Lanbide Heziketarako eskola bat da: 1967an Barakaldon eta gure eskualdean industriarako eta meatzaritzarako profesionalen prestakuntzaren premiari erantzuteko inauguratu zuten meatzaritza eta siderometalurgia espezialitateari abiatuta; Nicolás Larburu Arrizabalaga jauna fundatzailea eta lehenengo zuzendaria izan zen.

Kontaktua

 • null
  IES Minas BHI. La Bondad kalea, 28 48902 San Vicente de Barakaldo BIZKAIA
 • null
  Ordutegia Astelehenetik ostiralera: 9etatik 14etara
 • null
  944 287 813

Saila

IES Minas BHI © 2023

 • null
  IES Minas BHI.
  La Bondad kalea, 28
  48902 San Vicente de Barakaldo
  BIZKAIA