2022-2023 Ikasturtea

DBH

1.A

Tutorea:

PATRICIA AHEDO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MUSIKAEUSKERAGAZTETUTOBIO-GEO
9:10-10:05MATEBIO-GEOEUSKERAMUSIKAERLIJIO
10:05-11:00GAZTEINGELESAMATEINGELESAMATE
11:30-12:25BIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAG-H
12:25-13:20EUSKERAGEO ETA HISTORIATEKNOEUSKERAGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15G-HMATEINGELESAGAZTEINGELESA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MUSIKAEUSKERAGAZTETUTOBIO-GEO
9:10-10:05MATEBIO-GEOEUSKERAMUSIKAERLIJIO
10:05-11:00GAZTEINGELESAMATEINGELESAMATE
11:30-12:25BIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAG-H
12:25-13:20EUSKERAGEO ETA HISTORIATEKNOEUSKERAGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15G-HMATEINGELESAGAZTEINGELESA

Azterketa Datak:

1.B

Tutorea:

IDOIA PÉREZ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEMUSIKAEUSKERABIO-GEOINGELESA
9:10-10:05INGELESAGAZTEGAZTEG-HBIO-GEO
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAEUSKERABIO-GEOMUSIKAB.E. / ERLIJIO
11:30-12:25EUSKERAGEO ETA HISTORIAG-HINGELESAGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20GAZTEMATEMATEMATETEKNO
13:20-14:15TUTOINGELESAGEO ETA HISTORIAEUSKERAGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEMUSIKAEUSKERABIO-GEOINGELESA
9:10-10:05INGELESAGAZTEGAZTEG-HBIO-GEO
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAEUSKERABIO-GEOMUSIKAB.E. / ERLIJIO
11:30-12:25EUSKERAGEO ETA HISTORIAG-HINGELESAGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20GAZTEMATEMATEMATETEKNO
13:20-14:15TUTOINGELESAGEO ETA HISTORIAEUSKERAGAZTE

Azterketa Datak:

1.C

Tutorea:

AMAIA PEREA ÁLVAREZ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEGAZTEBIO-GEOTEKNOINGELESA
9:10-10:05EUSKERAEUSKERAINGELESAEUSKERAGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00MUSIKAINGELESAB.E.G-HBIO-GEO
11:30-12:25GEO ETA HISTORIAG-HEUSKERAGAZTEMUSIKA
12:25-13:20INGELESAMATEMATEMATEGAZTE
13:20-14:15BIO-GEOGEO ETA HISTORIAGAZTEGEO ETA HISTORIATUTO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEGAZTEBIO-GEOTEKNOINGELESA
9:10-10:05EUSKERAEUSKERAINGELESAEUSKERAGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00MUSIKAINGELESAB.E.G-HBIO-GEO
11:30-12:25GEO ETA HISTORIAG-HEUSKERAGAZTEMUSIKA
12:25-13:20INGELESAMATEMATEMATEGAZTE
13:20-14:15BIO-GEOGEO ETA HISTORIAGAZTEGEO ETA HISTORIATUTO

Azterketa Datak:

1.D

Tutorea:

Mª CARMEN GÓMEZ RIBACOBA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10G-HGEO ETA HISTORIAINGELESAMUSIKAMATE
9:10-10:05EUSKERAGAZTEBIO-GEOMATEG-H
10:05-11:00TEKNOEUSKERAGEO ETA HISTORIAGAZTEEUSKERA
11:30-12:25MATEINGELESAGAZTEEUSKERAGAZTE
12:25-13:20B.E.BIO-GEOMUSIKAINGELESABIO-GEO
13:20-14:15INGELESATUTOMATEGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10G-HGEO ETA HISTORIAINGELESAMUSIKAMATE
9:10-10:05EUSKERAGAZTEBIO-GEOMATEG-H
10:05-11:00TEKNOEUSKERAGEO ETA HISTORIAGAZTEEUSKERA
11:30-12:25MATEINGELESAGAZTEEUSKERAGAZTE
12:25-13:20B.E.BIO-GEOMUSIKAINGELESABIO-GEO
13:20-14:15INGELESATUTOMATEGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIA

Azterketa Datak:

1.E

Tutorea:

NAHIKARI SILVA BENÍTEZ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAINGELESAMATEGAZTE EUSKERA
9:10-10:05GAZTEG-HMUSIKAINGELESAGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00EUSKERAGEO ETA HISTORIAG-HGEO ETA HISTORIABIO-GEO
11:30-12:25INGELESAGAZTEB.E.BIO-GEOINGELESA
12:25-13:20MUSIKAEUSKERABIO-GEOTEKNOMATE
13:20-14:15MATETUTOEUSKERAMATEGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAINGELESAMATEGAZTE EUSKERA
9:10-10:05GAZTEG-HMUSIKAINGELESAGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00EUSKERAGEO ETA HISTORIAG-HGEO ETA HISTORIABIO-GEO
11:30-12:25INGELESAGAZTEB.E.BIO-GEOINGELESA
12:25-13:20MUSIKAEUSKERABIO-GEOTEKNOMATE
13:20-14:15MATETUTOEUSKERAMATEGAZTE

Azterketa Datak:

1.F

Tutorea:

TOMÁS MERINO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAINGELESABIO-GEOG-H MATE
9:10-10:05EUSKERAMUSIKAMATEEUSKERAGAZTE
10:05-11:00GAZTEG-HTEKNOBIO-GEOINGELESA
11:30-12:25BIO-GEOEUSKERAGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20MATEGAZTETUTOMATEEUSKERA
13:20-14:15GEO ETA HISTORIAB.E.INGELESAGAZTEMUSIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAINGELESABIO-GEOG-H MATE
9:10-10:05EUSKERAMUSIKAMATEEUSKERAGAZTE
10:05-11:00GAZTEG-HTEKNOBIO-GEOINGELESA
11:30-12:25BIO-GEOEUSKERAGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20MATEGAZTETUTOMATEEUSKERA
13:20-14:15GEO ETA HISTORIAB.E.INGELESAGAZTEMUSIKA

Azterketa Datak:

2.A

Tutorea:

BEATRIZ ETAYO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERATEKNOGAZTEMATEINGELESA
9:10-10:05MATEEUSKERAFISIKA-KIMIKATEKNOEUSKERA
10:05-11:00INGELESAMATEGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAG-H
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAINGELESAMATEGAZTEPLASTIKA
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAGAZTEG-HB.E. / ERLIJIOFISIKA-KIMIKA
13:20-14:15GAZTEPLASTIKAEUSKERAINGELESATUTO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERATEKNOGAZTEMATEINGELESA
9:10-10:05MATEEUSKERAFISIKA-KIMIKATEKNOEUSKERA
10:05-11:00INGELESAMATEGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAG-H
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAINGELESAMATEGAZTEPLASTIKA
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAGAZTEG-HB.E. / ERLIJIOFISIKA-KIMIKA
13:20-14:15GAZTEPLASTIKAEUSKERAINGELESATUTO

Azterketa Datak:

2.B

Tutorea:

BELÉN MAIDAGAN MARTÍNEZ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATETUTOFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIAINGELESA
9:10-10:05EUSKERAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIAINGELESAMATE
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAGAZTEPLASTIKAMATEEUSKERA
11:30-12:25G-HEUSKERAG-HEUSKERAFISIKA-KIMIKA
12:25-13:20GAZTEMATEINGELESAB.E. / ERLIJIOGAZTE
13:20-14:15PLASTIKAINGELESATEKNOGAZTETEKNO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATETUTOFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIAINGELESA
9:10-10:05EUSKERAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIAINGELESAMATE
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAGAZTEPLASTIKAMATEEUSKERA
11:30-12:25G-HEUSKERAG-HEUSKERAFISIKA-KIMIKA
12:25-13:20GAZTEMATEINGELESAB.E. / ERLIJIOGAZTE
13:20-14:15PLASTIKAINGELESATEKNOGAZTETEKNO

Azterketa Datak:

2.C

Tutorea:

GORKA ESTEBAN CARAZO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAGAZTETUTOFISIKA-KIMIKAEUSKERA
9:10-10:05FISIKA-KIMIKAINGELESAEUSKERAMATEGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00GEO ETA HISTORIATEKNOMATEG-HMATE
11:30-12:25GAZTEG-HINGELESAEUSKERAINGELESA
12:25-13:20EUSKERAB.E.GAZTEPLASTIKAPLASTIKA
13:20-14:15MATEFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIATEKNOGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAGAZTETUTOFISIKA-KIMIKAEUSKERA
9:10-10:05FISIKA-KIMIKAINGELESAEUSKERAMATEGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00GEO ETA HISTORIATEKNOMATEG-HMATE
11:30-12:25GAZTEG-HINGELESAEUSKERAINGELESA
12:25-13:20EUSKERAB.E.GAZTEPLASTIKAPLASTIKA
13:20-14:15MATEFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIATEKNOGAZTE

Azterketa Datak:

2.D

Tutorea:

VICTORIA LARRUZEA UGARTE

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10TEKNOPLASTIKAFISIKA-KIMIKAINGELESAGAZTE
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAGAZTEGAZTEGEO ETA HISTORIAEUSKERA
10:05-11:00INGELESAG-HG-HMATETUTO
11:30-12:25EUSKERAINGELESATEKNOGAZTEGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20FISIKA-KIMIKAMATEINGELESAEUSKERAMATE
13:20-14:15B.E.EUSKERAMATEFISIKA-KIMIKAPLASTIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10TEKNOPLASTIKAFISIKA-KIMIKAINGELESAGAZTE
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAGAZTEGAZTEGEO ETA HISTORIAEUSKERA
10:05-11:00INGELESAG-HG-HMATETUTO
11:30-12:25EUSKERAINGELESATEKNOGAZTEGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20FISIKA-KIMIKAMATEINGELESAEUSKERAMATE
13:20-14:15B.E.EUSKERAMATEFISIKA-KIMIKAPLASTIKA

Azterketa Datak:

2.E

Tutorea:

CRISTINA IZQUIERDO PÉREZ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAINGELESAFISIKA-KIMIKA
9:10-10:05TEKNOINGELESAMATEB.E.PLASTIKA
10:05-11:00FISIKA-KIMIKAEUSKERATUTOMATEGAZTE
11:30-12:25GEO ETA HISTORIAMATEINGELESATEKNOG-H
12:25-13:20G-HFISIKA-KIMIKAEUSKERAGAZTEINGELESA
13:20-14:15MATEPLASTIKAGAZTEEUSKERAGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAINGELESAFISIKA-KIMIKA
9:10-10:05TEKNOINGELESAMATEB.E.PLASTIKA
10:05-11:00FISIKA-KIMIKAEUSKERATUTOMATEGAZTE
11:30-12:25GEO ETA HISTORIAMATEINGELESATEKNOG-H
12:25-13:20G-HFISIKA-KIMIKAEUSKERAGAZTEINGELESA
13:20-14:15MATEPLASTIKAGAZTEEUSKERAGEO ETA HISTORIA

Azterketa Datak:

3.A

Tutorea:

PABLO BILBAO OLABARRIETA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEFISIKA-KIMIKATUTOEUSKERAGEO ETA HISTORIA
9:10-10:05GAZTETEKNOEUSKERAMATETEKNO
10:05-11:00INGELESABIO-GEOBIO-GEOFISIKA-KIMIKAGAZTE
11:30-12:25B.E.MUSIKAINGELESAGEO ETA HISTORIAEUSKERA
12:25-13:20G-HINGELESAGAZTEG-HBIO-GEO
13:20-14:15EUSKERAGEO ETA HISTORIAMATEPLASTIKAFISIKA-KIMIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEFISIKA-KIMIKATUTOEUSKERAGEO ETA HISTORIA
9:10-10:05GAZTETEKNOEUSKERAMATETEKNO
10:05-11:00INGELESABIO-GEOBIO-GEOFISIKA-KIMIKAGAZTE
11:30-12:25B.E.MUSIKAINGELESAGEO ETA HISTORIAEUSKERA
12:25-13:20G-HINGELESAGAZTEG-HBIO-GEO
13:20-14:15EUSKERAGEO ETA HISTORIAMATEPLASTIKAFISIKA-KIMIKA

Azterketa Datak:

3.B

Tutorea:

NATALIA BAÑUELOS DE LA HERRERA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTE B.E.GEO ETA HISTORIAINGELESAEUSKERA
9:10-10:05INGELESA EUSKERAG-HGEO ETA HISTORIAPLASTIKA
10:05-11:00FISIKA-KIMIKAGAZTEMATEBIO-GEOTEKNO
11:30-12:25TEKNOBIO-GEOMUSIKAFISIKA-KIMIKAMATE
12:25-13:20EUSKERAFISIKA-KIMIKABIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15MATEG-HEUSKERATUTOINGELESA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GAZTE B.E.GEO ETA HISTORIAINGELESAEUSKERA
9:10-10:05INGELESA EUSKERAG-HGEO ETA HISTORIAPLASTIKA
10:05-11:00FISIKA-KIMIKAGAZTEMATEBIO-GEOTEKNO
11:30-12:25TEKNOBIO-GEOMUSIKAFISIKA-KIMIKAMATE
12:25-13:20EUSKERAFISIKA-KIMIKABIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15MATEG-HEUSKERATUTOINGELESA

Azterketa Datak:

3.C

Tutorea:

BEGOÑA MOLINOS

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEFISIKA-KIMIKAMATEEUSKERABIO-GEO
9:10-10:05FISIKA-KIMIKAPLASTIKAB.E.MATEFISIKA-KIMIKA
10:05-11:00GAZTEINGELESAMUSIKATEKNOG-H
11:30-12:25INGELESATEKNOEUSKERAINGELESATUTO
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAGAZTEBIO-GEOEUSKERA
13:20-14:15BIO-GEOEUSKERAG-HGAZTEGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEFISIKA-KIMIKAMATEEUSKERABIO-GEO
9:10-10:05FISIKA-KIMIKAPLASTIKAB.E.MATEFISIKA-KIMIKA
10:05-11:00GAZTEINGELESAMUSIKATEKNOG-H
11:30-12:25INGELESATEKNOEUSKERAINGELESATUTO
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAGAZTEBIO-GEOEUSKERA
13:20-14:15BIO-GEOEUSKERAG-HGAZTEGEO ETA HISTORIA

Azterketa Datak:

3.D

Tutorea:

ITSASO GARMENDIA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAEUSKERAINGELESAMATETEKNO
9:10-10:05MATETUTOMATEEUSKERABIO-GEO
10:05-11:00EUSKERAFISIKA-KIMIKABIO-GEOGAZTEMUSIKA
11:30-12:25GAZTEGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAG-HINGELESA
12:25-13:20BIO-GEOGAZTEEUSKERAFISIKA-KIMIKAG-H
13:20-14:15INGELESATEKNOPLASTIKAB.E. / ERLIJIOFISIKA-KIMIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAEUSKERAINGELESAMATETEKNO
9:10-10:05MATETUTOMATEEUSKERABIO-GEO
10:05-11:00EUSKERAFISIKA-KIMIKABIO-GEOGAZTEMUSIKA
11:30-12:25GAZTEGEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAG-HINGELESA
12:25-13:20BIO-GEOGAZTEEUSKERAFISIKA-KIMIKAG-H
13:20-14:15INGELESATEKNOPLASTIKAB.E. / ERLIJIOFISIKA-KIMIKA

Azterketa Datak:

3.DIBER

Tutorea:

ANA Mª PUERTA CUEVA + RODRIGO ABAD ANDRÉS

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIABIO-GEOINGELESAGAZTE
9:10-10:05MATEBIO-GEOTEKNOFISIKA-KIMIKAINGELESA
10:05-11:00BIO-GEOGAZTEEUSKERAEUSKERAGEO ETA HISTORIA
11:30-12:25EUSKERAFISIKA-KIMIKATUTOG-HTEKNO
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAMUSIKAINGELESAMATEG-H
13:20-14:15GAZTEMATEPLASTIKAB.E. / ERLIJIOEUSKERA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIABIO-GEOINGELESAGAZTE
9:10-10:05MATEBIO-GEOTEKNOFISIKA-KIMIKAINGELESA
10:05-11:00BIO-GEOGAZTEEUSKERAEUSKERAGEO ETA HISTORIA
11:30-12:25EUSKERAFISIKA-KIMIKATUTOG-HTEKNO
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAMUSIKAINGELESAMATEG-H
13:20-14:15GAZTEMATEPLASTIKAB.E. / ERLIJIOEUSKERA

Azterketa Datak:

4.A

Tutorea:

FERNANDO BLANCO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIAG-HEUSKERAMATE
9:10-10:05INGELESAINGELESAMATEBIO-GEOB.E.
10:05-11:00GAZTEEUSKERAFISIKA-KIMIKAMATEINGELESA
11:30-12:25KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKAGAZTEINGELESAGEO ETA HISTORIAGAZTE
12:25-13:20BIO-GEOMATEGEO ETA HISTORIATUTOKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA
13:20-14:15EUSKERABIO-GEOGAZTEFISIKA-KIMIKAG-H
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIAG-HEUSKERAMATE
9:10-10:05INGELESAINGELESAMATEBIO-GEOB.E.
10:05-11:00GAZTEEUSKERAFISIKA-KIMIKAMATEINGELESA
11:30-12:25KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKAGAZTEINGELESAGEO ETA HISTORIAGAZTE
12:25-13:20BIO-GEOMATEGEO ETA HISTORIATUTOKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA
13:20-14:15EUSKERABIO-GEOGAZTEFISIKA-KIMIKAG-H

Azterketa Datak:

4.B

Tutorea:

RICARDO VÁZQUEZ

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKABIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIAB.E. / ERLIJIO
9:10-10:05BIO-GEOFISIKA-KIMIKAFISIKA-KIMIKAEUSKERAINGELESA
10:05-11:00GAZTETUTOMATEBIO-GEOEUSKERA
11:30-12:25KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKAMATEGEO ETA HISTORIAGAZTEMATE
12:25-13:20MATEINGELESAG-HINGELESAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA
13:20-14:15GEO ETA HISTORIAEUSKERAINGELESAG-HGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKABIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIAB.E. / ERLIJIO
9:10-10:05BIO-GEOFISIKA-KIMIKAFISIKA-KIMIKAEUSKERAINGELESA
10:05-11:00GAZTETUTOMATEBIO-GEOEUSKERA
11:30-12:25KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKAMATEGEO ETA HISTORIAGAZTEMATE
12:25-13:20MATEINGELESAG-HINGELESAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA
13:20-14:15GEO ETA HISTORIAEUSKERAINGELESAG-HGAZTE

Azterketa Datak:

4.C

Tutorea:

Mª MAR PRADO

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAGAZTEINGELESATUTOB.E. / ERLIJIO
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAGAZTEGAZTEEKONOMIA
10:05-11:00G-HINGELESAMATEEUSKERALATINA
11:30-12:25KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKAMATEEUSKERAINGELESAMATE
12:25-13:20MATEG-HGEO ETA HISTORIALATINAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA
13:20-14:15GAZTEEKONOMIALATINAEKONOMIAEUSKERA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAGAZTEINGELESATUTOB.E. / ERLIJIO
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAGAZTEGAZTEEKONOMIA
10:05-11:00G-HINGELESAMATEEUSKERALATINA
11:30-12:25KULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKAMATEEUSKERAINGELESAMATE
12:25-13:20MATEG-HGEO ETA HISTORIALATINAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA
13:20-14:15GAZTEEKONOMIALATINAEKONOMIAEUSKERA

Azterketa Datak:

4.DIBER

Tutorea:

REBECA PÉREZ GONZÁLEZ + HARITZ GARATE TXURRUKA

ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAGEO ETA HISTORIABIO-GEOGAZTEB.E. / ERLIJIO
9:10-10:05GAZTEBIO-GEOINGELESAINGELESAFISIKA-KIMIKA
10:05-11:00G-HEUSKERATUTOGEO ETA HISTORIAINFORMATIKA
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAMATEINFORMATIKAMATEMATE
12:25-13:20INGELESAGHGAZTEEUSKERAGAZTE
13:20-14:15TEKNOFISIKA-KIMIKAEUSKERABIO-GEOGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAGEO ETA HISTORIABIO-GEOGAZTEB.E. / ERLIJIO
9:10-10:05GAZTEBIO-GEOINGELESAINGELESAFISIKA-KIMIKA
10:05-11:00G-HEUSKERATUTOGEO ETA HISTORIAINFORMATIKA
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAMATEINFORMATIKAMATEMATE
12:25-13:20INGELESAGHGAZTEEUSKERAGAZTE
13:20-14:15TEKNOFISIKA-KIMIKAEUSKERABIO-GEOGEO ETA HISTORIA

Azterketa Datak:

Egutegia:

Iraila 2022
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Urria 2022
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Azaroa 2022
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Abendua 2022
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Urtarrila 2023
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Otsaila 2023
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Martxoa 2023
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Apirila 2023
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Maiatza 2023
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ekaina 2023
Al
As
Az
Og
Or
Lr
Ig
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • Jai Egunak
 • Kurtsoaren Hasiera/Bukaera
 • Ebaluaketa Datak
 • Aurrebaluaketa Datak

Ebaluaketa datak:

Abe 3
Lehenengo Ebaluazioa
Lehenengo Aurrebaluazioa: Urriak 22
Mar 18
Bigarren Ebaluazioa
Bigarren Aurrebaluazioa: Otsailak 4
Eka 21
Hirugarren Ebaluazioa
Hirugarren Aurrebaluazioa: Maiatzak 6
Eka 28
Ezohiko Ebaluazioa
Hirugarren Aurrebaluazioa: Maiatzak 6

IKASTETXEKO PROIEKTUAK

MINAS BHI

Minas BHI ikastetxearen jatorria Lanbide Heziketarako eskola bat da: 1967an Barakaldon eta gure eskualdean industriarako eta meatzaritzarako profesionalen prestakuntzaren premiari erantzuteko inauguratu zuten meatzaritza eta siderometalurgia espezialitateari abiatuta; Nicolás Larburu Arrizabalaga jauna fundatzailea eta lehenengo zuzendaria izan zen.

Kontaktua

 • null
  IES Minas BHI. La Bondad kalea, 28 48902 San Vicente de Barakaldo BIZKAIA
 • null
  Ordutegia Astelehenetik ostiralera: 9etatik 14etara
 • null
  944 287 813

Saila

MINAS BHI

Minas BHI ikastetxearen jatorria Lanbide Heziketarako eskola bat da: 1967an Barakaldon eta gure eskualdean industriarako eta meatzaritzarako profesionalen prestakuntzaren premiari erantzuteko inauguratu zuten meatzaritza eta siderometalurgia espezialitateari abiatuta; Nicolás Larburu Arrizabalaga jauna fundatzailea eta lehenengo zuzendaria izan zen.

Kontaktua

 • null
  IES Minas BHI. La Bondad kalea, 28 48902 San Vicente de Barakaldo BIZKAIA
 • null
  Ordutegia Astelehenetik ostiralera: 9etatik 14etara
 • null
  944 287 813

Saila

IES Minas BHI © 2022

 • null
  IES Minas BHI.
  La Bondad kalea, 28
  48902 San Vicente de Barakaldo
  BIZKAIA