Curso 2020-2021
ESO

1ºA

Tutor/a:
ALAIA MURUETA / ASIER VALTIERRA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10G.HBIO-GEOGAZTETUTOTEKNO
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAGAZTEMATEBIO-GEOINGELESA
10:05-11:00MATEEUSKERAMUSIKAGEO ETA HISTORIABIO-GEO
11:30-12:25INGELESAGEO ETA HISTORIAG-HEUSKERAMATE
12:25-13:20EUSKERAINGELESAINGELESAMATEEUSKERA
13:20-14:15GAZTEMUSIKAGEO ETA HISTORIAB.E. / ERLIJIOGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10G.HBIO-GEOGAZTETUTOTEKNO
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAGAZTEMATEBIO-GEOINGELESA
10:05-11:00MATEEUSKERAMUSIKAGEO ETA HISTORIABIO-GEO
11:30-12:25INGELESAGEO ETA HISTORIAG-HEUSKERAMATE
12:25-13:20EUSKERAINGELESAINGELESAMATEEUSKERA
13:20-14:15GAZTEMUSIKAGEO ETA HISTORIAB.E. / ERLIJIOGAZTE

Fechas de Exámenes:

1ºB

Tutor/a:
PABLO BILBAO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEGAZTEGEO ETA HISTORIABIO-GEOINGELESA
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAG-HEUSKERAINGELESAGAZTE
10:05-11:00G-HMATEBIO-GEOMUSIKAEUSKERA
11:30-12:25TEKNOMUSIKAMATEB.E. / ERLIJIOBIO-GEO
12:25-13:20TUTOGEO ETA HISTORIAGAZTEEUSKERAMATE
13:20-14:15EUSKERAINGELESAINGELESAGAZTEGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEGAZTEGEO ETA HISTORIABIO-GEOINGELESA
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAG-HEUSKERAINGELESAGAZTE
10:05-11:00G-HMATEBIO-GEOMUSIKAEUSKERA
11:30-12:25TEKNOMUSIKAMATEB.E. / ERLIJIOBIO-GEO
12:25-13:20TUTOGEO ETA HISTORIAGAZTEEUSKERAMATE
13:20-14:15EUSKERAINGELESAINGELESAGAZTEGEO ETA HISTORIA

Fechas de Exámenes:

1ºC

Tutor/a:
Mª CARMEN GÓMEZ
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10BIO-GEOEUSKERAMATEB.E.GAZTE
9:10-10:05MUSIKAGAZTEINGELESAMATEG-H
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAINGELESAGEO ETA HISTORIAEUSKERAMUSIKA
11:30-12:25EUSKERAMATEGAZTEBIO-GEOEUSKERA
12:25-13:20INGELESABIO-GEOG-HGEO ETA HISTORIATEKNO
13:20-14:15GAZTEGEO ETA HISTORIATUTOINGELESAMATE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10BIO-GEOEUSKERAMATEB.E.GAZTE
9:10-10:05MUSIKAGAZTEINGELESAMATEG-H
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAINGELESAGEO ETA HISTORIAEUSKERAMUSIKA
11:30-12:25EUSKERAMATEGAZTEBIO-GEOEUSKERA
12:25-13:20INGELESABIO-GEOG-HGEO ETA HISTORIATEKNO
13:20-14:15GAZTEGEO ETA HISTORIATUTOINGELESAMATE

Fechas de Exámenes:

1ºD

Tutor/a:
OLGA EGAÑA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10BIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIATUTOMATE
9:10-10:05MATEMUSIKAGAZTEEUSKERAGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00EUSKERAEUSKERABIO-GEOMATEG-H
11:30-12:25MUSIKAINGELESAINGELESAGAZTEB.E.
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIATEKNOINGELESAGAZTE
13:20-14:15INGELESAG-HMATEBIO-GEOEUSKERA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10BIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIATUTOMATE
9:10-10:05MATEMUSIKAGAZTEEUSKERAGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00EUSKERAEUSKERABIO-GEOMATEG-H
11:30-12:25MUSIKAINGELESAINGELESAGAZTEB.E.
12:25-13:20GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIATEKNOINGELESAGAZTE
13:20-14:15INGELESAG-HMATEBIO-GEOEUSKERA

Fechas de Exámenes:

1ºE

Tutor/a:
MONTSERRAT GARCÍA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESABIO-GEOMATEGAZTE EUSKERA
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAEUSKERAINGELESAGEO ETA HISTORIAMAATE
10:05-11:00MUSIKAG-HG-HTEKNOGAZTE
11:30-12:25BIO-GEOGEO ETA HISTORIAEUSKERAINGELESAINGELESA
12:25-13:20GAZTEGAZTEBIO-GEOTUTOGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15MATEMATEB.E.EUSKERAMUSIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESABIO-GEOMATEGAZTE EUSKERA
9:10-10:05GEO ETA HISTORIAEUSKERAINGELESAGEO ETA HISTORIAMAATE
10:05-11:00MUSIKAG-HG-HTEKNOGAZTE
11:30-12:25BIO-GEOGEO ETA HISTORIAEUSKERAINGELESAINGELESA
12:25-13:20GAZTEGAZTEBIO-GEOTUTOGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15MATEMATEB.E.EUSKERAMUSIKA

Fechas de Exámenes:

2ºA

Tutor/a:
ITSASO GARMEDIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEPLASTIKAINGELESATUTOGAZTE
9:10-10:05ERLIJIO / B.EEUSKERAEUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00TEKNOFISIKA-KIMIKAG-HMATEINGELESA
11:30-12:25GAZTEG-HPLASTIKAFISIKA-KIMIKAEUSKERA
12:25-13:20GEO ETA HISTORIATEKNOGEO ETA HISTORIAINGELESAMATE
13:20-14:15INGELESAMATEGAZTEEUSKERAFIDIKA-KIMIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATEPLASTIKAINGELESATUTOGAZTE
9:10-10:05ERLIJIO / B.EEUSKERAEUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIA
10:05-11:00TEKNOFISIKA-KIMIKAG-HMATEINGELESA
11:30-12:25GAZTEG-HPLASTIKAFISIKA-KIMIKAEUSKERA
12:25-13:20GEO ETA HISTORIATEKNOGEO ETA HISTORIAINGELESAMATE
13:20-14:15INGELESAMATEGAZTEEUSKERAFIDIKA-KIMIKA

Fechas de Exámenes:

2ºB

Tutor/a:
Mª BELÉN MAIDAGAN
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAEUSKERAGAZTEMATE
9:10-10:05GAZTEPLASTIKATUTOEUSKERAINGELESA
10:05-11:00MATEGAZTETEKNOMATEFISIKA-KIMIKA
11:30-12:25G-HMATEG-HINGELESAGAZTE
12:25-13:20INGELESAEUSKERAGEO ETA HISTORIATEKNOB.E.
13:20-14:15EUSKERAINGELESAPLASTIKAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAEUSKERAGAZTEMATE
9:10-10:05GAZTEPLASTIKATUTOEUSKERAINGELESA
10:05-11:00MATEGAZTETEKNOMATEFISIKA-KIMIKA
11:30-12:25G-HMATEG-HINGELESAGAZTE
12:25-13:20INGELESAEUSKERAGEO ETA HISTORIATEKNOB.E.
13:20-14:15EUSKERAINGELESAPLASTIKAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA

Fechas de Exámenes:

2ºC

Tutor/a:
OIANE VALERO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERATUTOFISIKA-KIMIKAMATEINGELESA
9:10-10:05PLASTIKAGAZTEGAZTETEKNOMATE
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAB.E.FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAEUSKERAMATEG-HG-H
12:25-13:20GAZTEINGELESAEUSKERAEUSKERAGAZTE
13:20-14:15MATETEKNOINGELESAINGELESAPLASTIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERATUTOFISIKA-KIMIKAMATEINGELESA
9:10-10:05PLASTIKAGAZTEGAZTETEKNOMATE
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAGEO ETA HISTORIAB.E.FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAEUSKERAMATEG-HG-H
12:25-13:20GAZTEINGELESAEUSKERAEUSKERAGAZTE
13:20-14:15MATETEKNOINGELESAINGELESAPLASTIKA

Fechas de Exámenes:

2ºD

Tutor/a:
NAHIKARI SILVA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAB.E.PLASTIKAINGELESAINGELESA
9:10-10:05EUSKERAEUSKERATEKNOGAZTEMATE
10:05-11:00MATEGAZTEGEO ETA HISTORIAG-HG-H
11:30-12:25INGELESATEKNOFISIKA-KIMIKAEUSKERAFISIKA-KIMIKA
12:25-13:20GAZTEPLASTIKAINGELESAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15TUTOMATEEUSKERAMATEGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAB.E.PLASTIKAINGELESAINGELESA
9:10-10:05EUSKERAEUSKERATEKNOGAZTEMATE
10:05-11:00MATEGAZTEGEO ETA HISTORIAG-HG-H
11:30-12:25INGELESATEKNOFISIKA-KIMIKAEUSKERAFISIKA-KIMIKA
12:25-13:20GAZTEPLASTIKAINGELESAFISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15TUTOMATEEUSKERAMATEGAZTE

Fechas de Exámenes:

2ºE

Tutor/a:
GORKA ESTEBAN
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10TEKNOEUSKERAGEO ETA HISTORIAPLASTIKAGAZTE
9:10-10:05INGELESAGEO ETA HISTORIAGAZTEGEO ETA HISTORIAEUSKERA
10:05-11:00G-HG-HFISIKA-KIMIKAGAZTEINGELESA
11:30-12:25EUSKERAMATEMATEMATEMATE
12:25-13:20B.E.GAZTEPLASTIKAINGELESAFISIKA-KIMIKA
13:20-14:15FISIKA-KIMIKAINGELESAEUSKERATEKNOTUTO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10TEKNOEUSKERAGEO ETA HISTORIAPLASTIKAGAZTE
9:10-10:05INGELESAGEO ETA HISTORIAGAZTEGEO ETA HISTORIAEUSKERA
10:05-11:00G-HG-HFISIKA-KIMIKAGAZTEINGELESA
11:30-12:25EUSKERAMATEMATEMATEMATE
12:25-13:20B.E.GAZTEPLASTIKAINGELESAFISIKA-KIMIKA
13:20-14:15FISIKA-KIMIKAINGELESAEUSKERATEKNOTUTO

Fechas de Exámenes:

3ºA

Tutor/a:
ESTEBE SERRANO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIATEKNOGAZTEMATE
9:10-10:05MATEFISIKA-KIMIKABIO-GEOMUSIKAEUSKERA
10:05-11:00EUSKERATEKNOTUTOEUSKERAGAZTE
11:30-12:25G-HINGELESAEUSKERAINGELESAG-H
12:25-13:20GEO ETA HISTORIABIO-GEOFISIKA-KIMIKAPLASTIKABIO-GEO
13:20-14:15GAZTEMATEINGELESAGEO ETA HISTORIAB.E.
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10FISIKA-KIMIKAGEO ETA HISTORIATEKNOGAZTEMATE
9:10-10:05MATEFISIKA-KIMIKABIO-GEOMUSIKAEUSKERA
10:05-11:00EUSKERATEKNOTUTOEUSKERAGAZTE
11:30-12:25G-HINGELESAEUSKERAINGELESAG-H
12:25-13:20GEO ETA HISTORIABIO-GEOFISIKA-KIMIKAPLASTIKABIO-GEO
13:20-14:15GAZTEMATEINGELESAGEO ETA HISTORIAB.E.

Fechas de Exámenes:

3ºB

Tutor/a:
Mª ELENA NECHES
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATE TEKNOTUTOTEKNOG-H
9:10-10:05EUSKERA GAZTEEUSKERAFISIKA-KIMIKABIO-GEO
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAMATEMATEEUSKERA
11:30-12:25GAZTEBIO-GEOGAZTEBIO.GEOGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20G-HINGELESAB.E.MUSIKAINGELESA
13:20-14:15PLASTIKAEUSKERAGEO ETA HISTORIAINGELESAFISIK-KIMIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10MATE TEKNOTUTOTEKNOG-H
9:10-10:05EUSKERA GAZTEEUSKERAFISIKA-KIMIKABIO-GEO
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAMATEMATEEUSKERA
11:30-12:25GAZTEBIO-GEOGAZTEBIO.GEOGEO ETA HISTORIA
12:25-13:20G-HINGELESAB.E.MUSIKAINGELESA
13:20-14:15PLASTIKAEUSKERAGEO ETA HISTORIAINGELESAFISIK-KIMIKA

Fechas de Exámenes:

3ºC

Tutor/a:
CRISTINA IZQUIERDO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAGAZTEMATEMATEMUSIKA
9:10-10:05TEKNOTEKNOG-HEUSKERAPLASTIKA
10:05-11:00MATEGEO ETA HISTORIABIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIA
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAEUSKERAINGELESAGEO ETA HISTORIAINGELESA
12:25-13:20BIO-GEOFISIKA-KIMIKAEUSKERABIO-GEOEUSKERA
13:20-14:15B.E. / ERLIJIOTUTOFISIKA-KIMIKAG-HGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAGAZTEMATEMATEMUSIKA
9:10-10:05TEKNOTEKNOG-HEUSKERAPLASTIKA
10:05-11:00MATEGEO ETA HISTORIABIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIA
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAEUSKERAINGELESAGEO ETA HISTORIAINGELESA
12:25-13:20BIO-GEOFISIKA-KIMIKAEUSKERABIO-GEOEUSKERA
13:20-14:15B.E. / ERLIJIOTUTOFISIKA-KIMIKAG-HGAZTE

Fechas de Exámenes:

3ºDIBER

Tutor/a:
TAMARA RIO / HARITZ GARATE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAGEO ETA HISTORIABIO-GEOEUSKERAEUSKERA
9:10-10:05MATEBIO-GEOG-HGEO ETA HISTORIAPLASTIKA
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAEUSKERAFISIKA-KIMIKATEKNO
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAMATETEKNOINGELESATUTO
12:25-13:20GAZTEINGELESAGAZTEMATEMUSIKA
13:20-14:15B.E. / ERLIJIOGAZTEINGELESAG-HBIO-GEO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAGEO ETA HISTORIABIO-GEOEUSKERAEUSKERA
9:10-10:05MATEBIO-GEOG-HGEO ETA HISTORIAPLASTIKA
10:05-11:00GEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKAEUSKERAFISIKA-KIMIKATEKNO
11:30-12:25FISIKA-KIMIKAMATETEKNOINGELESATUTO
12:25-13:20GAZTEINGELESAGAZTEMATEMUSIKA
13:20-14:15B.E. / ERLIJIOGAZTEINGELESAG-HBIO-GEO

Fechas de Exámenes:

4ºA

Tutor/a:
MIRIAN REGUILÓN
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAGAZTEGAZTEGEO ETA HISTORIAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESATUTOB.E.EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAMATEG-HMATE
11:30-12:25GAZTEG-HEUSKERAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAINGELESA
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15EUSKERAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESAGAZTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAGAZTEGAZTEGEO ETA HISTORIAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESATUTOB.E.EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAMATEG-HMATE
11:30-12:25GAZTEG-HEUSKERAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAINGELESA
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAGEO ETA HISTORIA
13:20-14:15EUSKERAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESAGAZTE

Fechas de Exámenes:

4ºB

Tutor/a:
ALEX MARTÍNEZ
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAGAZTETUTOINGELESAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOB.E.MATEGAZTEMATE
11:30-12:25GAZTEINGELESAINGELESAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEUSKERA
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOG-HG-H
13:20-14:15INGELESAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAGAZTETUTOINGELESAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAGAZTEGEO ETA HISTORIAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOB.E.MATEGAZTEMATE
11:30-12:25GAZTEINGELESAINGELESAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEUSKERA
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOG-HG-H
13:20-14:15INGELESAKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAGEO ETA HISTORIA

Fechas de Exámenes:

4ºC

Tutor/a:
IÑAKI MARTÍNEZ
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAINGELESAG-HGAZTEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOB.E. / ERLIJIOGEO ETA HISTORIAG-HEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAMATEEUSKERAMATE
11:30-12:25INGELESAGAZTEGAZTEKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAGAZTE
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESAEUSKERA
13:20-14:15TUTOKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAINGELESA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10GEO ETA HISTORIAINGELESAG-HGAZTEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOB.E. / ERLIJIOGEO ETA HISTORIAG-HEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOEUSKERAMATEEUSKERAMATE
11:30-12:25INGELESAGAZTEGAZTEKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAGAZTE
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESAEUSKERA
13:20-14:15TUTOKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAINGELESA

Fechas de Exámenes:

4ºD

Tutor/a:
Mª MAR PRADO
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAG-HEUSKERAEUSKERAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAINGELESATUTOEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESAMATEINGELESAMATE
11:30-12:25GAZTEB.E. / ERLIJIOGAZTEKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAGAZTE
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAINGELESA
13:20-14:15G-HKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10EUSKERAG-HEUSKERAEUSKERAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
9:10-10:05EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAINGELESATUTOEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEO
10:05-11:00EKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOINGELESAMATEINGELESAMATE
11:30-12:25GAZTEB.E. / ERLIJIOGAZTEKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAGAZTE
12:25-13:20MATEMATEEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGEO ETA HISTORIAINGELESA
13:20-14:15G-HKULTURA ZIENTIFIKA / FRANTSESA / INFORMATIKA / PLASTIKAEKONOMIA / LATINA / TEKNO / FISIKA-KIMIKA / BIO-GEOGAZTEGEO ETA HISTORIA

Fechas de Exámenes:

4ºDIBER

Tutor/a:
CARMEN OCIO / NEREA PUENTE
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAG-HGEO ETA HISTORIABIO-GEOEUSKERA
9:10-10:05MATEEUSKERAEUSKERAFISIKA-KIMIKAGAZTE
10:05-11:00BIO-GEOTUTOGAZTEGAZTEINGELESA
11:30-12:25GEO ETA HISTORIAB.E. / ERLIJIOFISIKA-KIMIKAMATEMATE
12:25-13:20INFORMATIKAINFORMATIKAINGELESAEUSKERABIO-GEO
13:20-14:15G-HGAZTETEKNOGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKA
ORDUTEGIAASTELEHENAASTEARTEAASTEAZKENAOSTEGUNAOSTIRALA
8:15-9:10INGELESAG-HGEO ETA HISTORIABIO-GEOEUSKERA
9:10-10:05MATEEUSKERAEUSKERAFISIKA-KIMIKAGAZTE
10:05-11:00BIO-GEOTUTOGAZTEGAZTEINGELESA
11:30-12:25GEO ETA HISTORIAB.E. / ERLIJIOFISIKA-KIMIKAMATEMATE
12:25-13:20INFORMATIKAINFORMATIKAINGELESAEUSKERABIO-GEO
13:20-14:15G-HGAZTETEKNOGEO ETA HISTORIAFISIKA-KIMIKA

Fechas de Exámenes:

Calendario:

septiembre 2020
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
octubre 2020
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
noviembre 2020
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
diciembre 2020
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
enero 2021
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
febrero 2021
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
marzo 2021
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
abril 2021
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mayo 2021
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
junio 2021
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 • Días Festivos
 • Comienzo/Fin del Curso
 • Fechas de Preevaluación

Fechas de Evaluación:

Oct 23
Primera Prevaluación
Notas: 27 de Noviembre
Ene 22
Segunda Prevaluación
Notas: 12 de marzo
May 7
Tercera Prevaluación
Notas: 18 y 25 de junio

PROYECTOS DEL CENTRO

IES MINAS

El origen del Instituto Minas es una Escuela de Formación Profesional. Fue inaugurada en el año 1967 para responder a las necesidades de formación de profesionales que requería la industria y la minería en Barakaldo y nuestra comarca en aquella época. Fue fundada por D. Nicolás Larburu Arrizabalaga, quien sería su primer director.

Contacto

 • null
  IES Minas BHI. La Bondad kalea, 28 48902 San Vicente de Barakaldo BIZKAIA
 • null
  Horario De lunes a viernes: De 9:00 a 14:00
 • null
  944 287 813

Departamento

IES MINAS

El origen del Instituto Minas es una Escuela de Formación Profesional. Fue inaugurada en el año 1967 para responder a las necesidades de formación de profesionales que requería la industria y la minería en Barakaldo y nuestra comarca en aquella época. Fue fundada por D. Nicolás Larburu Arrizabalaga, quien sería su primer director.

Contacto

 • null
  IES Minas BHI. La Bondad kalea, 28 48902 San Vicente de Barakaldo BIZKAIA
 • null
  Horario De lunes a viernes: De 9:00 a 14:00
 • null
  944 287 813

Departamento

IES Minas BHI © 2020

 • null
  IES Minas BHI.
  La Bondad kalea, 28
  48902 San Vicente de Barakaldo
  BIZKAIA